Skartace

Zajistíme skartaci dle podmínek stanovených zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a pod metodickým dohledem odborných pracovníků Zemského archívu v Opavě. Zajistíme komplexní skartační služby fungujícím, ale i likvidovaným  společnostem.

Naším cílem je realizovat kvalitní a užitečné služby spojené s péčí o spisovou agendu firmám a společnostem.

 

Naše služby Vám přinesou:

o zlepšení organizace Vaší spisovny,

o snížení provozních nákladů podnikového archivu,

o ochranu písemností před poškozením, neodbornou manipulací a zneužitím,

o produktivnější využití administrativních pracovníků,

o ekonomičtější využití pronajatých prostor,

o zbavení se všech starostí s plněním zákonných povinností v souvislosti s vedením podnikové spisovny.

 

Ceník:

Vypracování skartačního návrhu,
jeho projednání a vlastní skartace                         200 Kč/bm
(veřejnoprávní původci)

Skartace dokumentů                                                 13 Kč/kg

Doprava a manipulace                Dle množství a ujetých km

 

V případě Vašeho zájmu o uvedenou službu nás neváhejte kontaktovat (724 158 028).