Archivace a skartace

Zajistíme skartaci a archivaci dle podmínek stanovených zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a pod metodickým dohledem odborných pracovníků Zemského archívu v Opavě. Zajistíme komplexní spisové, archivační a skartační služby fungujícím, ale i likvidovaným  společnostem.

Naším cílem je realizovat kvalitní a užitečné služby spojené s péčí o spisovou agendu firmám aspolečnostem.


Dovolujeme si vám představit a nabídnout službu - uspořádání spisů v archivu zákazníka - jež zahrnuje:

o roztřídění písemností dle skartačních znaků a lhůt stanovených skartačním rejstříkem,

o každoroční vypracování skartačního protokolu a jeho projednání se státním archivem,

o odbornou skartaci písemností s prošlou skartační lhůtou,

o poradenství - vypracování spisového a skartačního řádu a plánu

Máte-li nedostatek skladových prostor, nebo můžete-li tyto prostory využít ekonomičtěji nabízíme:

o uložení písemností v prostorách komerční spisovny, např. po provedené daňové kontrole

o nakládku a odvoz písemností,

o vypracování předávacího protokolu,

o přístup oprávněných osob k uloženým spisům po celou dobu skartační lhůty.

Naše služby Vám přinesou:

o zlepšení organizace Vaší spisovny,

o snížení provozních nákladů podnikového archivu,

o ochranu písemností před poškozením, neodbornou manipulací a zneužitím,

o produktivnější využití administrativních pracovníků,

o ekonomičtější využití pronajatých prostor,

o zbavení se všech starostí s plněním zákonných povinností v souvislosti s vedením podnikové spisovny.

 

Ceník:

Zpracování a zatřídění dokumentů +                     350 Kč/bm
vypracování Předávacího protokolu

Vlastní dlouhodobé uložení                 0,80 - 1,20 Kč/bm/den
dokumentů ve spisovně

Vypracování skartačního návrhu,
jeho projednání a vlastní skartace                        200 Kč/bm
(veřejnoprávní původci)

Skartace dokumentů                                            13 Kč/kg

Vyhledání dokumentace                                    150 Kč/hod

Skenování                                                           10 Kč/A4

Doprava a manipulace                  Dle množství a ujetých km

 

V případě Vašeho zájmu o uvedenou službu nás neváhejte kontaktovat (724 158 028).