ENERGETICKÉ ÚSPORY VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH

Potřebujete zateplit obvodový plášť budovy?

Nebo pořídit nová okna a dveře?

Pak je tato dotace určena pro Vás.

 

Jaká další opatření Vám tato dotace pomůže zaplatit:

 • Instalace solárně – termických kolektorů pro přitápění nebo pro přípravu teplé vody

 • Instalace fotovoltaického systému

 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí

 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo

 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

 

Kdo může žádat?

 • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí

 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

 • Státní organizace

 • Veřejnoprávní instituce

 • Příspěvkové organizace

 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky

 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

 

Výše dotace:

35 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách.

Na vybraná opatření až 70 % - v případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

 

Příjem žádostí již probíhá. Očekávané ukončení příjmu žádostí: leden 2019