Sociální bydlení

Popis

Podpora je zaměřena na výstavbu, pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Výzva je určena především pro obce a neziskové organizace.

Míra podpory je až 95% z celkových způsobilých výdajů.