Dotace pro obce

Dotační programy vypsané Olomouckým krajem pro rok 2018. V některých případech mohou být žadateli i PO a FO.

Obce mohou pro rok 2018 čerpat širokou škálu dotací. Jako nejzajímavější bychom mohli zmínit obnovu a budování infrastruktury obce, přechodů, cyklostezek, vodohospodářských staveb nebo obnovu památkově chráněných objektů. Podporu lze také získat na opravu či nákup požární techniky pro JSDH, pořádání akcí s lokálními farmářskými produkty nebo na prevenci kriminality.

 

Dotační programy pro obce:

 • Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018
  - Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací
  - Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod
  - Obnova environmentálních funkcí území
 • Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020
 • Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2018
 • Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018
  - Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství
 • Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 - UKONČEN
  - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
  - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
  - Podpora přípravy projektové dokumentace
 • Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 - UKONČEN
 • Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2018 - UKONČEN
 • Program na podporu JSDHO 2018 - UKONČEN
  - Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018
  - Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018
 • Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 - UKONČEN
  - Obnova staveb drobné architektury místního významu
 • Dotační program pro sociální oblast 2018 - UKONČEN
  - Podpora prevence kriminality
 • Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 - UKONČEN
  - Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón
  - Obnova kulturních památek
 • Program na podporu místních produktů 2018 - UKONČEN
  - Podpora regionálního značení
  - Podpora farmářských trhů