Dotace v oblasti sportu a volného času

Dotační programy vypsané Olomouckým krajem pro rok 2018.

Spolky či kluby působící v oblasti sportu mohou získat podporu na svoji celoroční činnost (nájem, energie, doprava apod.), na přípravu dětí ve vrcholových sportovních klubech nebo také na pořádání jednorázových sportovních akcí.