STUDIJNÍ STIPENDIUM OLOMOUCKÉHO KRAJE NA STUDIUM V ZAHRANIČÍ V ROCE 2018

Chtěli byste vyrazit do světa na zkušenou a zkusit si pobyt na škole v zahraničí?
Pak můžete využít studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí.

 

Okruh žadatelů

Žadatelem může být:
1. Žák, který se vzdělává v denní formě vzdělávání na střední škole
2. Student, který se vzdělává v denní formě vzdělávání na vyšší odborné škole
3. Student bakalářského či magisterského studijního programu vysoké školy se sídlem na území České republiky, který se vzdělává ve studijním oboru uvedeném v Seznamu studijních oborů vysokých škol určených k podpoře pro rok 2018 a který má trvalé bydliště na území Olomouckého kraje.

 

Pravidla pro poskytnutí dotace a kritéria pro stanovení výše dotace.

1. MAXIMÁLNÍ VĚKOVÁ HRANICE PRO UCHAZEČE JE 30 LET
2. STIPENDIUM MŮŽE BÝT POSKYTNUTO JEN UCHAZEČŮM, KTEŘÍ DOSAHUJÍ BĚHEM STUDIA VYNIKAJÍCÍCH VÝSLEDKŮ – STUDIJNÍ PRŮMĚR ŽADATELE ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO/ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 NESMÍ PŘEKROČIT HRANICI 1,80.

 

Výše dotace:

Minimální výše dotace na jednu akci činí 2 000,- Kč, z toho na 1 měsíc pobytu 1 000,- Kč.
Maximální výše dotace na jednu akci činí 35 000,- Kč, z toho na 1 měsíc pobytu max. 3 500,- Kč.
Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

 

Na co je dotace určena?

Na úhradu nákladů v průběhu studijního pobytu příjemce, tj.:

  • k úhradě cestovních nákladů
  • nákladů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu
  • k nákupu studijních materiálů
  • k úhradě nákladů na stravování příjemce v průběhu studijního pobytu
  • k úhradě školného


Lhůta pro podání žádostí o dotaci je stanovena v rámci 1. kola od 19. 1. 2018 do 2. 2. 2018 a v rámci 2. kola od 18. 6. 2018 do 29. 6. 2018 do 12:00 hodin.