Dotace v oblasti sportu a volného času

Dotační programy vypsané Olomouckým krajem pro rok 2018.

Spolky či kluby působící v oblasti sportu mohou získat podporu na svoji celoroční činnost (nájem, energie, doprava apod.), na přípravu dětí ve vrcholových sportovních klubech nebo také na pořádání jednorázových sportovních akcí.

 

  • Podpora celoroční sportovní činnosti

  • Podpora přípravy dětí a mládeže ve vrcholových sportovních klubech

  • Podpora sportovních akcí

  • Podpora na získání trenérské licence

  • Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v OK v roce 2018

  • Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2018