DPH novinky a zahraniční obchod

Program kurzu

Znalost tohoto tématu odhalí nedostatky v organizaci a řízení dané účetní jednotky, neboť pomůže managementu najít cesty, jak se vyvarovat chybnému rozhodování při řízení skladového hospodářství, aby nedocházelo k neoprávněným výdajům a škodám ve skladovém hospodářství.

 

Obsah:


Daň z přidané hodnoty prochází v letošním roce podstatnými legislativními změnami, především v oblasti tuzemských plnění. Další změny se připravují. Cílem tohoto semináře je proto podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka praktických důsledků pro podnikatelské subjekty. Seminář je tematicky zaměřen jak na tuzemská, tak i unijní a zahraniční plnění.

Budeme se také zabývat dopadem změny zákona o DPH na fungování společností (dříve sdružení fyzických osob bez právní subjektivity), která nastala 1. 1. 2019. Za pár dní budete podávat první přiznání k DPH podle nového znění zákona.

o Změny v DUZP
o Reverse charge v roce 2017
o Institut nespolehlivého plátce, nespolehlivé osoby, ručení za daň
o Opravné doklady
o Náležitosti daňových dokladů
o Místo plnění u služeb k nemovitostem
o Dodání a pořízení zboží ve vztahu k EU
o Manka a škody v DPH
A mnoho dalšího!

Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit.

 

 

V ceně je zahrnuto občerstvení s nápoji během školení a oběd.
Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je členem představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.