Izrael - seberozvoj s Denisou

Izrael
seberozvoj s Denisou

Proč se zúčastnit právě tohoto semináře?
  • Sebepoznání vám mnohdy i zásadně změní směřování vašeho snažení k lepšímu, ať už v byznyse, nebo osobním životě.
  • Zapomenete na standardní životní tempo plné spěchu a stresu.
  • Doplníte si zde tolik energie, že z ní budete moci čerpat řadu následujících měsíců.
  • Prožijeme společně mnoho krásných dnů, které vám zpestřím imaginacemi a konstelacemi pro každého z vás.
  • Nejen, že se z cesty vrátíte odpočatí a nabití energií, ale odvezete si jedinečný neopakovatelný zážitek, který je závislý na každém členovi skupiny i na vás samotných.

Proč právě Izrael?

Snad žádná země na světě nedokáže návštěvníka tak okouzlit jako Izrael. Úžasné historické památky, které na Vás doslova dýchají z každého kroku, skvělé jídlo, krásná příroda, koupání ve Středozemním, Rudém i Mrtvém moři, přátelští obyvatelé, bezpečnost a čistota....

Objednávka školení

Vybraný termín
16.06.2024 - 24.06.2024 09:00 - 09:00
Místo konání

Izrael (mapa)

1. den odlet z Prahy do Tel Avivu těsně před půlnocí nebo kolem poledne z Vídně. Klienti letící z Vídně budou transferování po příletu do hotelu, večeře, nocleh, klienti letící z Prahy přiletí až následující den ráno.

2. den přílet klientů z Prahy do Tel Avivu, kde nás bude čekat naše akreditovaná česká průvodkyně nebo průvodce. Přivítání se Svatou zemí transfer do hotelu, snídaně (zde se připojí klienti, kteří přiletěli den předem z Vídně), po dobré snídani započne naše dnešní putování na pobřeží Středozemního moře prohlídkou starověkého přístavu Caesarea primorska, kde uvidíme hipodrom, římské divadlo a velmi působivý krátký film. Další cesta nás zavede do přístavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské zahrady (UNESCO). Odpoledne navštívíme historické město Akka (UNESCO), kde přivoníme k historii v křižácké pevnosti, navštívíme shuk (tradiční tržiště) a další místa. Večeře a nocleh v oblasti Galileje.

 

Večer zahájíme se minář s Denisou

3. den posilněni snídaní se vydáme na odpočinkovou, romantickou plavbu po Galilejském (Genezaretském) jezeře, poté nás cesta zavede do Capernaumu (Ježíšovo město) se synagogou a domem Sv. Petra. Cestou do Nazaretu si budeme povídat o Izraelské přítomnosti, způsobu denního života i o historii této fantastické země. Odpoledne procházka po Nazaretu s prohlídkou Baziliky Zvěstování a kostela Sv. Josefa. V podvečer navštívíme židovské město Sefad, kde se projdeme malebnými uličkami plnými galerií místních umělců a navštívíme místní synagogu, kde si povíme o židovských zvycích a tradicích a učení Kabala. Večer se vrátíme do hotelu, kde povečeříme.

Večer pokračování semináře s Denisou

4.den po snídani se vydáme do oblasti Golanských výšin. Údolí řeky Jordán nás dovede až do Jericha - nejníže položeného města na světě s pohledem na Horu Pokušení. Cestou zastávka ve vinařství s ochutnávkou výborných Izraelských vín. Odpoledne se Judskou pouští přesuneme až do Jeruzaléma. Dle časových možností zastávka s výhledem na údolí Vadi Quelt a ortodoxní klášter sv. Jiří. Ubytujeme se a povečeříme v Betlémě.

Večer pokračování semináře s Denisou

5. den po vydatném odpočinku a snídani budeme dnes objevovat ta nejkrásnější místa Svaté Země - Jeruzalém a Betlém. Nejprve navštívíme vyhlídku na Olivetské hoře a poté se přesuneme do biblických Getsemanských zahrad s bazilikou Všech Národů a ortodoxním kostelem Hrobu Panny Marie. Přes údolí Kidron vystoupáme do starého města po křížové cestě Via Dolorosa (která prochází orientálním trhem s voňavým kořením, mistrovsky tepaným nádobím a výborným jídlem...) k Chrámu Božího Hrobu na Golgotě. Odpoledne budeme mít možnost prozkoumat Betlém s Chrámem Narození Páně a Bazilikou Svaté Kateřiny... Vrátíme se do hotelu na večeři a nocleh.

Večer pokračování semináře s Denisou

 

6. den po snídani budeme pokračovat v prohlídce hlavního města Izraele. Průvodkyně nás zavede do Židovské čtvrti s těmi nejžádanějšími památkami - Cardo, Menora a Zdí Nářků, navštívíme i muzeum holokaustu Yad Va Shem. V Jeruzalémě budeme mít možnost vidět i další zajímavá místa. Večer se vrátíme do hotelu k večeři a noclehu.

Večer pokračování semináře s Denisou

7. den po snídani nás bude čekat cesta k pevnosti Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes a na kterou nás pohodlně vyveze lanovka (v ceně programu). Massada nabízí krásné výhledy na bizardní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Cestou k Mrtvému moři navštívíme dle časových možností a aktuálnímu počasí Qumran (místo, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře). Odpoledne budeme relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání na plážích Mrtvého moře. Večer se přesuneme zpět do hotelu v Betlémě k poslední večeři a noclehu tohoto nezapomenutelného zájezdu.

Večer uzavření semináře s Denisou

8. den po snídani prohlídka města Tel Aviv a jeho historické čtvrti - městečka Jaffo. V Tel Avivu se projdeme po nábřeží podél pláží středozemního moře, prohlédneme při okružní jízdě také nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturu ve stylu Bauhaus (UNESCO), kterou je Tel Aviv proslaven. V městečku Jaffo, které je jedním z nejstarších přístavních města na světě se rozloučíme s Izraelí a klienti letící do Vídně odletí odpoledne do Vídně, klienti letící do Prahy se ubytují v hotelu, povečeří

9. den klienti letící z Prahy pojedou kolem druhé ráno na letiště, odlet v ranních hodinách do Prahy

Popis aktivit s Denisou

I když to podle programu tak nevypadá, najdeme si čas i na sebevzdělávání. Na co se tedy během celé cesty můžete těšit?

Co je networking?

Skupinová práce lidí, pracujících na společném úkolu. Cílem je buď vyřešit problém jednotlivce, nebo problém celé skupiny. Případně objevit talenty o kterých jste doposud nevěděli.

Co je mentoring?

V případě že jsem na problém, který řešíte větší odborník než vy, mohu vás navést na správnou cestu, myšlenku, pomoct vám vyřešit problém. Mohu se na váš problém podívat jinýma očima.

Co je koučink?

Na každou naši otázku však víme nejlépe odpovědi my sami, jen si je neumíme sami najít. Pomocí šikovných otázek vám pomohu tyto odpovědi nejen najít, ale i nastavit plán podle kterého můžete napravit to, co si přejete ve svém životě změnit.

Co jsou konstelace?

U systemických konstelací je důležitý celý systém, tedy každý komponent tohoto systému, jeho rozložení, funkčnost každého jednotlivého článku. Když jeden nepracuje, celý systém se hroutí. Ať už jde o systém jako je rodina, nebo třeba pracoviště, případně celá firma.

pomocí konstelací se podíváme hluboko do sebe.

Jak to bude probíhat?

Ty položíš svou otázku, něco, co potřebuješ vědět, vyřešit, pochopit, nebo napravit a pak už se budeš jen dívat. Ostatní zúčastnění ti budou pomocí pocitů a vlastních vjemů přehrávat příběh, který ti podá vysvětlení, řešení, pochopení a nastaví tak léčebný proces.

Cena zahrnuje

Veškerý program s Denisou

Leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – Praha nebo Vídeň – Tel Aviv - Vídeň včetně odbaveného zavazadla 23 kg (Praha) / 20 kg (Vídeň) a příručního zavazadla

přepravu klimatizovanými minibusy/autobusy

7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích kvalitních ubytovacích zařízeních kat. 3*** s polopenzí (6-7 x snídaně- 6-7 x večeře dle letového řádu)

vstupy do všech navštívených objektů (uvedených v programu)

plavbu lodí po Galilejském jezeře

výjezd lanovkou na Massadu,

veškeré místní taxy a poplatky

služby zkušeného česky mluvícího průvodce po celý okruh v Izraeli

pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

 

 

Cena nezahrnuje

Komplexní cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění storna a připojištění COVID + 123,- Kč/den

vstupné na pláž u Mrtvého moře

nápoje u večeří

spropitné řidičům a průvodcům (platí se na místě hotově)

Příplatky: jednolůžkový pokoj +10.990,- Kč/ pobyt, změna ubytování v Betlémě na ubytovací zařízení kat. 4**** + 1.490,- Kč

 

Poznámka: sled jednotlivých dnů a program navštívených památek může být upraven (pozměněn) dle aktuální situace, počasí apod. Program Tel Aviv-Jaffo se uskuteční první anebo poslední den zájezdu, dle letového řádu.

Vyberte termín školení

Poslat dotaz na lektora

Objednávka školení

Vybraný termín
16.06.2024 - 24.06.2024 09:00 - 09:00
Místo konání

Izrael
Mapa

54 900,00 Kč
Koncová cena

Školit vás budou

Švecová Denisa

Švecová Denisa

Je majitelka firmy AldEkon, která se zabývá jak vzděláváním pro obchodníky, manažery, personalisty a účetní, tak i vedením účetnictví malých a středně velkých firem. Pro tyto firmy zpracovává podnikatelské dotace. Oddělení vzdělávání pod jejím vedením tak dnes už vzdělává téměř všechny firmy v okrese Prostějov, a mnoho firmem z Olomouckého kraje, jejichž týmy mají touhu se dále zdokonalovat a pracovat na sobě. Dokáže poradit začínajícím podnikatelům, jak nastavit své podnikání. Nabízí poradenství k daňové optimalizaci. Je certifikovaná koučka. Vede podnikatelské mastermindové skupiny, používá techniku councilových kruhů. Rozebere s vámi vaše plány a pomůže vám najít směr. Je dlouholetou členkou podnikatelského byznys klubu. Účastnila se projektu Moudré podnikání žen. Prošla výcvikem facilitátorů pod vedením Lenky Papadakisové. Absolvovala čtyřletý sebezkušenostní výcvik Rogerovské psychologie. Koučink s Denisou můžete mít v Prostějově, Olomouci, nebo on-line.