KURZ ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY (40 hodin školení)

KURZ ÚČETNICTVÍ
PRO ZAČÁTEČNÍKY (40 hodin školení)

Program kurzu

KURZ S MOŽNOSTÍ DOTAZŮ A DISKUSE
S LEKTORKOU

 

Osnova školení

 

 

1. AKTIVA, PASIVA  - základní pojmy účetnictví . Bilanční princip. 


2. Účtování na účtech AKTIV a PASIV.  

    Zápisy hospodářských operací souvztažnost, podvojnost 

    VÝSLEDKOVÉ účty


3. OBĚŽNÁ AKTIVA – účtování zásob, finančního majetek

    –  praktické příklady z účetního software

 

 

4. STÁLÁ AKTIVA – účtování dlouhodobého majetku, odpisy

5. ZÚČTOVACÍ VZTAHY  – základní mzdové pojmy, účtování mezd
    KAPITÁLOVÉ účty, dlouhodobé závazky
     praktické příklady z účetního software
 
6. NÁKLADY, VÝNOSY  účtování
      praktické příklady z účetního software
 
7. KURZOVÉ ROZDÍLY
    ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY                                                                                              

8. Účetní závěrka a uzávěrka – VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, DAŇ Z PŘÍJMŮ
    – praktické příklady z účetního software                                                                                                                                                     

 9. PRAKTICKÉ příklady, SOUVISLÝ PŘÍKLAD účtování účetní jednotky

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. 

Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit. 

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč  za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

V případě potřeby nás kontaktujte 

Dlouhodobý kurz

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

Poslat dotaz na lektora

Objednávka školení

Místo konání

Prostějov - Držovice
AldEkon, U hřbitova 9
Mapa

12 314,05 Kč
bez DPH
14 900,00 Kč s DPH
Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 40 hodin

Školit vás budou

Ing.  Kovaříková Zuzana

Ing. Kovaříková Zuzana

Motto: "Často říkám, že svou práci musí člověk dělat s pokorou, oddaností a hlavně, s velkou láskou." Ing. Zuzana Kovaříková vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, obor účetnictví a daně. Již při studiu se věnovala lektorské činnosti v oblasti účetnictví, daní a financí, a té se věnuje dodnes (s přestávkami tedy více než 5 let). Od ukončení studií působí jako manažer ekonomického oddělení a personalista ve zpracovatelském podniku, a svůj volný čas věnuje svému koníčku - vedení účetnictví a ekonomickému poradenství převážně malých firem a drobných podnikatelů.