Účetní závěrka v pohodě

Účetní závěrka v pohodě

Popis kurzu

Účetní závěrka zahrnuje soustavu kroků směřujících k uzavření účetnictví a sestavení výkazů účetní závěrky. Na kurzu se seznámíme s jednotlivými kroky teoreticky. Prakticky si jejich provedení ukážeme v účetním programu Pohoda.

 

Program kurzu

 

Projdeme jednotlivé kroky uzávěrky teoreticky a poté si je prakticky ukážeme v programu Pohoda:


 • postup fyzické i dokladové inventarizace, zaúčtování inventarizačních rozdílů v Pohodě, inventarizace pohledávek a dluhů v Pohodě,

 • vyřazení drobného i dlouhodobého majetku v Pohodě, účtování o vyřazení,

 • odpisy majetku a jejich nastavení v Pohodě,

 • časové rozlišení a dohadné položky vč. práce s agendou časové rozlišení v Pohodě,

 • kurzové rozdíly na konci roku a jejich zaúčtování v Pohodě,

 • opravné položky zákonné versus účetní – účtování tvorby a rozpuštění, opravné položky v Pohodě

 • odpis pohledávek a závazků,

 • účtování o rezervách,

 • kurzové rozdíly k 31. 12. a jejich účtování v Pohodě,

 • účtování daní,

 • sestavení účetní závěrky – její rozsah.

Objednávka školení

Vybraný termín
14.02.2023 09:00 - 13:30
Místo konání

On-line
Google Meet (mapa)

Komu je kurz určen?

Účetním, které samostatně zpracovávají účetní uzávěrku a pracují s účetním programem Pohoda.

 

Cíl kurzu

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupem zpracování účetní uzávěrky při použití programu Pohoda.

Jak to bude probíhat?

On-line školení realizujeme prostřednictvím MS TEAMS nebo Google meet. Nejpozději den před konáním školení vám zašleme odkaz, prostřednictvím kterého se připojíte k webináři.

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. V případě on-line školení zasíláme tyto studijní materiály v elektronické podobě, pokud je školení prezenční, připravíme podklady přímo na školení v papírové podobě.

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 86 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

 

Chcete vědět víc? Zavolejte nám. Kontakt 

Vyberte termín školení

Poslat dotaz na lektora

Objednávka školení

Vybraný termín
14.02.2023 09:00 - 13:30
Místo konání

On-line
Google Meet
Mapa

2 057,85 Kč
bez DPH
2 490,00 Kč s DPH

Školit vás budou

Bc. Bartůšková Zuzana

Bc. Bartůšková Zuzana

Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.