Video kurzy

 • DPPO řádek po řádku - komentovaná webová prezentace

 • 3 509,00 Kč s DPH 21% 2 900,00 Kč bez DPH

 • 18 videokurzů + on-line diskuze

  Program kurzu

  Vezmeme si k ruce daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a u každého řádku si řekneme, co do něj patří. Ukážeme si, jak si v přiznání poradit s polhůtními závazky, opravnými položkami či neuhrazeným pojistným za zaměstnance.

  Kurz je určen pro podnikatelské subjekty.

  Rozebrání každého řádku přiznání vč. konkrétních případů, co do něj typicky patří.
  Daňové řešení neuhrazených závazků a pohledávek, jejich zohlednění v přiznání.
  Řešení rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy.
  Běžné i méně běžné případy, s kterými se lze potkat při sestavování přiznání k dani z příjmů právnických osob u
  podnikatelských subjektů.
  Zpětné uplatnění ztráty (loss carryback) – novinka od 2020.

  Komu je kurz určen

  Účetním, které samostatně zpracovávají svým klientům nebo zaměstnavateli přiznání k dani z příjmů právnických osob a chtějí se ujistit, že vše dělají správně. Kurz se zaměřuje zejména na typické situace, které nastávají u mikro a malých účetních jednotek.
  Cíl kurzu

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s vyplňováním přiznání k dani z příjmů právnických osob a praktickým použitím jednotlivých řádků.
  Formát kurzu

  Kurz má formát komentované webové prezentace. Video je rozděleno do 18 menších částí, které si můžete pouštět postupně. Videa si můžete přehrát kdykoliv během 14 dnů, kdy je máte k dispozici. Videa si můžete přehrávat opakovaně. Odkaz k přehrání videí dostanete e-mailem. Zde bude odkaz na YouTube, kde si videa pustíte. K přehrání videí potřebujete počítač nebo chytrý mobilní telefon s připojením na internet a sluchátka nebo reproduktory pro poslech. Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Během sledování videí si pište otázky, které vás napadají, nebo jakékoliv související náměty k diskuzi. Po 14 dnech bude termín na on-line diskuzi s lektorem a účastníky k tématu kurzu. Během diskuze je možné rozebrat i ukázkový příklad. Diskuze bude v jednom termínu maximálně pro 20 účastníků. Tato diskuze nebude nahrávána a nebude žádným způsobem zpřístupněna nikomu dalšímu. Vše, co se během ní řekne, zůstane jen mezi účastníky. Chcete-li mít jistotu, že bude váš dotaz zodpovězen, můžete ho poslat předem e-mailem – minimálně 2 pracovní dny před termínem on-line diskuze. Diskuze bude probíhat přes Google Meet. E-mailem vám přijde odkaz, na který kliknete, a připojíte se k události. Pro připojení potřebujete počítač nebo chytrý mobilní telefon s přístupem k internetu, sluchátka nebo reproduktory a pro zapojení do diskuze také mikrofon a webovou videokameru. Pro připojení nepotřebujete žádnou speciální aplikace ani e-mail na Gmailu.

  Termíny:

  Spuštění komentovaných videí: 8. 2. – 1. 3. 2021

  On-line diskuze lektora s účastníky: úterý 2. 3. 2021 od 10:00 do 11:00 nebo od 18:00 do 19:00

  Přehled videí:

  • část 1 – úvod – obecná pravidla – poplatník, podávání přiznání, zdaňovací období, termín pro podání přiznání,
  • část 2 – podání přiznání v některých zvláštních případech, dodatečné a opravné daňové přiznání,
  • část 3 – výsledek hospodaření – ř. 10, na co nezapomenout při sestavování účetní závěrky,
  • část 4 – položky zvyšující základ daně – ř. 20,
  • část 5 – položky zvyšující základ daně – ř. 30, závazky v účetní závěrce,
  • část 6 – položky zvyšující základ daně – ř. 40 – nedaňové náklady,
  • část 7 – opravné položky, daňové opravné položky k pohledávkám po splatnosti,
  • část 8 – vybrané zaměstnanecké benefity – dopady na zaměstnance i zaměstnavatele,
  • část 9 – položky zvyšující základ daně – ř. 50, 61,
  • část 10 – položky snižující základ daně – ř. 100, 109, 110, 111, 112, 120,
  • část 11 – položky snižující základ daně – ř. 140, 150,
  • část 12 – položky snižující základ daně – ř. 160, 161, 162 – paušál na dopravu, 163,
  • část 13 – základ daně před úpravou,
  • část 14 – odečet daňové ztráty,
  • část 15 – odečet nároku na podporu výzkumu a vývoje, odečet nároku na podporu odborného vzdělávání,
  • část 16 – odpočet bezúplatných plnění,
  • část 17 – slevy na dani – slevy na zaměstnance se zdravotním postižením,
  • část 18 – zálohy na daň.


  Maximální počet účastníků na jedné on-line diskuzi: 20

  Místo na semináři je účastníkovi rezervováno až po úhradě. Kurz se obsazuje v pořadí přijatých plateb. Nikoliv podle pořadí přihlášení.

  Předpoklady účastníků: základní orientace v účetnictví podnikatelských subjektů

  Doporučené pomůcky na kurz: zákon o daních z příjmů v aktuálním znění, není nezbytné

  Cena On-line 2 900,- Kč + DPH

  Co dostanete:

  přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,

  on-line diskuzi s lektorem,

  prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,

  ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.

  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Paušální daň 2021

 • 1 210,00 Kč s DPH 21% 1 000,00 Kč bez DPH

 • V prosinci 2020 vyšla ve Sbírce novela zákona o daních z příjmů, která přinesla novou úpravu paušální daně pro fyzické osoby pro rok 2021 a následující. Jde v principu o zcela nový institut, s novými podmínkami a pravidly.

  Program semináře
   Předmětem tohoto semináře je podrobný rozbor příslušných ustanovení zákona, vysvětlení   principu celého systému a upozornění na problematické body nové úpravy.

  Komu je semínař určen
   Seminář doporučuji všem, kteří uvažují pro sebe nebo pro své klienty o použití paušální daně.

  Z obsahu
   Paušální režim vs. paušální daň
   Podmínky pro vstup do paušálního režimu
   Oznámení o vstupu
   Konstrukce záloh a paušální daně
   Postup při porušení podmínek
   Dobrovolné vystoupení z paušálního režimu

  Rozsah semináře: 2 hodiny 20 minut

  Cena semináře: 1.210,- Kč včetně DPH

  Co dostanete:

    - přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
    - on-line diskuzi s lektorem,
    - prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,
    - ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.

  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • Předmětem tohoto video semináře je zákon o daních z příjmů ve znění 2020 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2020. Seminář je strukturován podle daňového přiznání a cílem je důkladný rozbor problematických pasáží zákona.

  Zákon o daních z příjmů prošel na přelomu roku 2020 a 2021 podstatnými úpravami, řada z nich se promítá i do daňového přiznání. 

  Cílem tohoto semináře je vedle problémových operací v přiznání PO upozornit na změny pro rok 2021.

  Celý výklad je úzce navázán na účetní operace, především závěrkové.

  Z probíraných témat:
  • Termíny a způsoby podání daňového přiznání
  • Bezúplatné příjmy
  • Hmotný majetek – mimořádné odpisy, nové pojmy, nová úprava
  • Nehmotný majetek
  • Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim
  • Změny v osvobození u právnických osob
  • Odčitatelné položky od základu daně, daňová ztráta nově

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny 45 minut

  Cena semináře: 1331,- Kč včetně DPH.

  Co dostanete:
  • přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
  • on-line diskuzi s lektorem,
  • prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,
  • ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.
  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daně z příjmů 2020 – 2021

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • V závěru roku 2020 bylo schváleno hned několik zásadních změn zákona o daních z příjmů. Některé platí již pro rok 2020, jiné jsou účinné od roku 2021.
  Jde o tzv. daňový balíček, který přináší zásahy do mezd, slev na dani, majetku atd., ale také změny v osvobození u fyzických osob, uplatňování daňové ztráty, paušální daň atd.
  Změny byly schváleny několika různými zákony, některé formou poslaneckých pozměňovacích návrhů a celá oblast je poněkud nepřehledná.

  Cílem tohoto semináře je proto projít postupně všechny podstatné schválené novely, zasadit je do kontextu a udělat si celkově pořádek v daních z příjmů 2020 a 2021.

  Z obsahu:
  • Osvobození při prodeji nemovitostí od roku 2021
  • Nová úprava daňové ztráty
  • Paušální daň
  • Daňový balíček – hrubá mzda, slevy na dani
  • Změny u hmotného majetku, hranice vstupní ceny
  • Mimořádné odpisy
  • Nehmotný majetek – zcela nová úprava

  Rozsah semináře: 4 hodiny

  Cena semináře: 1331,- vč. DPH

  Co dostanete:
  • přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
  • on-line diskuzi s lektorem,
  • prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,
  • ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.

  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

Počet
 • DPH – řetězové transakce, vícestranné obchody

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • V tomto speciálním online semináři rozebírám tzv. řetězové obchody v rámci dodání a pořízení zboží do a z EU.
  Jde o relativně složitou oblast, jejíž zvládnutí je ale nutné pro každou firmu, která obchoduje se zbožím uvnitř unie.
  V semináři se věnuji všem základním typům těchto složitějších transakcí, postupuji od jednodušších po komplikovanější a celou problematiku vysvětluji prostřednictvím názorných schémat.

  Z obsahu:

    - Principy řetězových transakcí, základní schéma
    - Řešení z pohledu českého dodavatele
    - Třístranné a vícestranné obchody
    - Řetězové obchody z pohledu odběratele, resp. prostřední osoby
    - Důsledky nevhodných transakcí, registrace k DPH, nárok na odpočet

  Rozsah semináře: cca 2 hodiny

  Cena semináře: 1.331,- Kč včetně DPH

  Co dostanete:
  • přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
  • on-line diskuzi s lektorem,
  • prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,
  • ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.
  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Kompenzační bonus – podzim 2020

 • 0 Kč s DPH 21% 0 Kč bez DPH

 • Online seminář ZDARMA

  V tomto video semináři rozebírám zákon o kompenzačním bonusu platný na podzim 2020.
  Cílem této stručné informace je upozornit především na problematické a sporné body nového zákona a uchránit potenciální příjemce bonusu nebezpečí mylného výkladu.
  Oproti zákonu 159/2020 Sb., který upravoval kompenzační bonus na jaře 2020, je tentokrát pojetí nároku na bonus zcela jiné a okruh subjektů bonusu je výrazně užší.

  Z obsahu:
  • Subjekt bonusu – OSVČ, společník s.r.o., „dohodáři"
  • Předmět bonusu – zákaz činnosti, podmínka převažujícího příjmu
  • Rozhodné a bonusové období
  • Vyloučení nároku na bonus – Antvirus, ošetřovné
  • Žádost o bonus

  Rozsah semináře: 1 hodina a 10 minut

  Cena semináře: zdarma

  Co dostanete:
  • přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
  • on-line diskuzi s lektorem,
  • prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,
  • ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.

  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daň z přidané hodnoty 2020 – 2021

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • Předmětem semináře je rozbor daně z přidané hodnoty ve znění 2020 a výhled na změny roku 2021. Seminář se věnuje především rekapitulaci změn a úprav zákona schválených pro rok 2020.

  Z obsahu:
  • „sazbové" novely – k 1. 5. 2020 a k 1. 7. 2020 – stravování, ubytovací služby, dodání vody, sportovní a kulturní činnosti atd.
  • Prominutí úroků a daně z důvodu zdravotní krize
  • Novela zákona k 1. 9. 2020 – dodání zboží do EU, důkazní prostředky k prokazování pohybu zboží, konsignační sklady, řetězové dodávky
  • Novela k 1. 1. 2021 – § 56a Nájem nemovitých věcí, zdaňování a osvobození nájmu
  • Zasílání zboží, plánované změny 2021

  Rozsah semináře: 3 hodiny

  Cena semináře 1331,- vč. DPH.

  Co dostanete

  • přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
  • on-line diskuzi s lektorem,
  • prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,
  • ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.

  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

Počet