Zdaňování mezd 2023 a Roční zúčtování mezd za rok 2022

Zdaňování mezd 2023
a Roční zúčtování mezd za rok 2022

Program kurzu

 • Aktuální informace podle stavu a vývoje legislativy v daném období

 • Parametry rozhodné pro SW mzdových účetních programů a zdaňování mezd

 • Zdaňování mezd v průběhu roku v režimech závislých na podpisu Prohlášení poplatníka a dalších okolnostech

 • Změna ve zdanění zaměstnaneckých nízkoemisních vozidel pro služební i soukromé účely

 • Stravování zaměstnanců a limit osvobození – rozdíl mezi poskytnutím stravenek nebo stravovacím paušálem

 • Určení daňového domicilu - tři kategorie postavení poplatníků s příslušnými daňovými úlevami

 • Slevy na dani uplatnitelné v průběhu roku a po jeho skončení, nová sleva na zastavenou exekuci

 • Podrobně o daňovém zvýhodnění na vyživované děti a studiu zletilých dětí

 • Daňové odpočty ze základu daně po skončení roku a jejich prokazování, specifika aplikace dvojího limitu při odpočtu úroků z úvěrů

 • Povinnost podání daňového přiznání nebo podmínky k provedení dobrovolného ročního zúčtování

 • Roční zúčtování za rok 2022 detailně (posouzení, žádost, vypořádání, konkrétní příklad po jednotlivých krocích a promítnutí ve výkazech, změny v průběhu roku 2022 s dopadem do RZ)

 • Vypořádání definitivní daňové povinnosti u příjmů zdaněných srážkovou daní

 • Opravy přeplatků a nedoplatků na zálohách nebo dani s možnou spoluúčastí správce daně

 • Daňové tiskopisy (lhůty, vzory, možné verze, změny pro rok 2023)

 • Lhůty a termíny u zdaňování mezd, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

 • Informace o přípravě nového pokynu GFŘ řady D (náhrada Pokynu D-22)

 • Výběr judikátů souvisejících se zdaněním mezd, nedostatky zjišťované při kontrolách, odpovědi na dotazy

Objednávka školení

Vybraný termín
20.02.2023 09:00 - 14:30

Jak to bude probíhat?

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. V případě on-line školení zasíláme tyto studijní materiály v elektronické podobě, pokud je školení prezenční, připravíme podklady přímo na školení v papírové podobě.  

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 86 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

U prezenčních školení je v ceně zahrnuto občerstvení s nápoji během školení a oběd.

Vyberte termín školení

Poslat dotaz na lektora

Objednávka školení

Vybraný termín
20.02.2023 09:00 - 14:30
2 471,07 Kč
bez DPH
2 990,00 Kč s DPH

Školit vás budou

Ing. Lošťák Milan

Ing. Lošťák Milan

V daňové správě působí nepřetržitě již od roku 1985 v nejrůznějších funkcích, v letech 1993 až 2012 ve funkci zástupce ředitele Finančního úřadu v Olomouci a v současnosti ve funkci zástupce vedoucího oddělení řízení rizik při správě daní na Finančním úřadu pro Olomoucký kraj. Svojí dlouholetou daňovou praxí a permanentně prohlubovanými znalostmi se vypracoval na uznávaného odborníka zejména na úseku zdaňování mezd. Po celou dobu působení ve státní správě je aktivní i mimopracovně, zejména v činnosti publikační a přednáškové. Spoluautorsky se s Ing. Pavlem Prudkým podílel na publikacích Jak vyplnit daňové přiznání (v nepřetržité řadě každoročně od roku 1993 do 2014), Hmotný a nehmotný majetek v praxi (16. vydání) a Vzory korespondence s finančními úřady (6 aktualizovaných vydání). Jeho kamarádskou dlouhodobou odbornou spolupráci oceňuje i pan Mgr. Petr Pelech při autorské tvorbě každoročně aktualizovaných publikací Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti a Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Velmi aktivní je v přednáškové činnosti, zejména pro Svaz účetních v Olomouci, dále spolupracuje například s Komorou daňových poradců ČR, zabezpečuje přednášky pro Okresní hospodářské komory, Agrární komoru a další nejrůznější státní i komerční subjekty. Tématiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti školí v různých akreditovaných rekvalifikačních kurzech včetně účasti ve zkušebních komisích, dále přispívá do odborných periodik, nově se podílí na webových stránkách Účetní - portál. cz firmy OSWALD a. s., apod. Odborná daňová veřejnost oceňuje jeho zkušenosti, erudovanost i ochotu přispívat k řešení nejrůznějších daňových problémů, jeho účast na odborných konzultacích a seminářích, kterých za svou profesní kariéru zabezpečil již několik set.