Dotační program POVEZ II

Vzdělaní a neustále se vzdělávající zaměstnanci a OSVČ
jsou jednou ze základních podmínek úspěšného rozvoje firmy!
 

 

 • pro zaměstnance na HPP, DPČ
 • pro podniky, OSVČ (se zaměstnanci i bez nich), neziskové organizace
 • minimální rozsah školení 40 hodin/účastník
 • školení na profesní vzdělávání (zejména na zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo změnu stávající kvalifikace)
 • vždy na jeden kurz nebo balíček od jedné firmy
 • délka čerpání školení až 18 měsíců
 • vrácení až 85% nákladů na školení u všech skupin
 • u zaměstnanců náhrada mzdy ve výši až 100% za dobu, kterou zaměstnanec stráví na školení (maximálně 198 Kč za hodinu školení).
 • Vypočítáno z hrubé mzdy školeného zaměstnance.
 • podle schválené výše dotace se můžete rozhodnout, zda dotaci budete čerpat, či nikoliv
 • po podpisu smlouvy je povinnost začít čerpat prostředky z dotace do
  1 měsíce