Video kurzy

Filtr
 • Paušální daň 2021

 • 1 210,00 Kč s DPH 21% 1 000,00 Kč bez DPH

 • V prosinci 2020 vyšla ve Sbírce novela zákona o daních z příjmů, která přinesla novou úpravu paušální daně pro fyzické osoby pro rok 2021 a následující. Jde v principu o zcela nový institut, s novými podmínkami a pravidly.

  Program semináře
   Předmětem tohoto semináře je podrobný rozbor příslušných ustanovení zákona, vysvětlení   principu celého systému a upozornění na problematické body nové úpravy.

  Komu je semínař určen
   Seminář doporučuji všem, kteří uvažují pro sebe nebo pro své klienty o použití paušální daně.

  Z obsahu
   Paušální režim vs. paušální daň
   Podmínky pro vstup do paušálního režimu
   Oznámení o vstupu
   Konstrukce záloh a paušální daně
   Postup při porušení podmínek
   Dobrovolné vystoupení z paušálního režimu

  Rozsah semináře: 2 hodiny 20 minut

  Cena semináře: 1.210,- Kč včetně DPH

  Co dostanete:

    - přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
    - on-line diskuzi s lektorem,
    - prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,
    - ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.

  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • Předmětem tohoto videosemináře je zákon o daních z příjmů ve znění 2021 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2021. Seminář je rozdělen zhruba na tři okruhy – začíná rekapitulací změn daně z příjmů, pokračuje účetními změnami a nakonec rozebírám vybrané řádky daňového přiznání právnických osob.
  Celý výklad je úzce navázán na účetní operace, především závěrkové.

  Z probíraných témat:

  ● Termíny a způsoby podání daňového přiznání

  ● Nové přílohy přiznání

  ● Hmotný a nehmotný majetek – mimořádné odpisy, nové pojmy, nová úprava

  ● Daňová ztráta, zpětné uplatnění, důsledky na lhůty pro kontrolu, vzdání se práva na ztrátu

  ● Nové Interpretace Národní účetní rady s vlivem na účetní závěrku

  ● Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim

  ● Dary u právnických osob

  ● Vybrané řádky daňového přiznání – zvyšující a snižují položky základu daně

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • DPH – řetězové transakce, vícestranné obchody

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • V tomto speciálním online semináři rozebírám tzv. řetězové obchody v rámci dodání a pořízení zboží do a z EU.
  Jde o relativně složitou oblast, jejíž zvládnutí je ale nutné pro každou firmu, která obchoduje se zbožím uvnitř unie.
  V semináři se věnuji všem základním typům těchto složitějších transakcí, postupuji od jednodušších po komplikovanější a celou problematiku vysvětluji prostřednictvím názorných schémat.

  Z obsahu:

    - Principy řetězových transakcí, základní schéma
    - Řešení z pohledu českého dodavatele
    - Třístranné a vícestranné obchody
    - Řetězové obchody z pohledu odběratele, resp. prostřední osoby
    - Důsledky nevhodných transakcí, registrace k DPH, nárok na odpočet

  Rozsah semináře: cca 2 hodiny

  Cena semináře: 1.331,- Kč včetně DPH

  Co dostanete:
  • přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
  • on-line diskuzi s lektorem,
  • prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,
  • ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.
  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daň z přidané hodnoty 2020 – 2021

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • Předmětem semináře je rozbor daně z přidané hodnoty ve znění 2020 a výhled na změny roku 2021. Seminář se věnuje především rekapitulaci změn a úprav zákona schválených pro rok 2020.

  Z obsahu:
  • „sazbové" novely – k 1. 5. 2020 a k 1. 7. 2020 – stravování, ubytovací služby, dodání vody, sportovní a kulturní činnosti atd.
  • Prominutí úroků a daně z důvodu zdravotní krize
  • Novela zákona k 1. 9. 2020 – dodání zboží do EU, důkazní prostředky k prokazování pohybu zboží, konsignační sklady, řetězové dodávky
  • Novela k 1. 1. 2021 – § 56a Nájem nemovitých věcí, zdaňování a osvobození nájmu
  • Zasílání zboží, plánované změny 2021

  Rozsah semináře: 3 hodiny

  Cena semináře 1331,- vč. DPH.

  Co dostanete

  • přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
  • on-line diskuzi s lektorem,
  • prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,
  • ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.

  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

Počet
 • Kompenzační bonus jaro 2021 – ZDARMA

 • 0 Kč s DPH 21% 0 Kč bez DPH

 • V tomto videosemináři rozebírám nový zákon o kompenzačním bonusu platný pro jaro 2021.

  Seminář trvá cca 1,5 hodiny a je k dispozici zdarma. Kliknutím na níže uvedený odkaz se přímo spustí video z YouTube, není třeba nic objednávat.

  PŘEHRÁT SEMINÁŘ

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daňové a nedaňové náklady – aktuálně 2021

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Cílem tohoto videosemináře je rozbor nejsledovanější oblasti v daních z příjmů vůbec, a to daňově uznatelných a neuznatelných nákladů. Podrobně projdeme paragrafy 24 a 25 zákona o daních z příjmů v aktuálním znění, po novelách z přelomu roku 2020 a 2021. Seminář není zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku, včetně výkladových stanovisek GFŘ, relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a návaznosti na účetnictví.

  Seminář je delší než obvykle (téměř pět a půl hodiny), protože náklady jsou téma, které když už se rozebírá, musí se rozebrat pořádně...

  Z probíraných témat:

   - Zaměstnanecké benefity, stravovací paušál
   - Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty
   - Daně v daňových nákladech – daň z nemovitostí, DPH
   - Úroky z úvěrů a půjček
   - Dopravní paušál
   - Likvidace zásob
   - Manka a škody

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021 – část 1

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Tento seminář je součástí cyklu tří bloků k problematice majetku. Seminář lze zakoupit samostatně, nicméně doporučuji shlédnout celý cyklus. Všechny tři bloky jsou vzájemně propojené a dohromady dávají největší smysl.

  Obsah semináře:

   - Základní pojmy podle daně z příjmů, účetnictví a DPH – novinky 2021, přechodná ustanovení
   - Nemovité věci – právně, účetně, daňově
   - Stavební zákon, katastrální zákon, jednotka
   - Speciální úprava daně z příjmů – součást stavby vs. samostatná movitá věc
   - Právo stavby, věcná břemena
   - Specifika nehmotného majetku – vymezení daňové a účetní
   - Pozemek – daňová, účetní a právní úprava
   - DPH při prodeji pozemku, nové výklady a pravidla
   - Datum uskutečnění při prodeji nemovitostí
   - Nehmotný majetek – účetní a daňové vymezení
   - Změny v nehmotném majetku pro rok 2021

  Délka semináře – cca 4 hodiny a 30 minut

  Seminář bude k dispozici k opakovanému přehrávání po dobu tří měsíců od zakoupení

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021 – část 2

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Tento seminář je součástí cyklu tří bloků k problematice majetku. Seminář lze zakoupit samostatně, nicméně doporučuji shlédnout celý cyklus. Všechny tři bloky jsou vzájemně propojené a dohromady dávají největší smysl.

  Obsah semináře:

  Uvedení majetku do užívání – daňově, účetně, stanovení správného data, důsledky
  Stanovení vstupní ceny
  Daňová úprava vstupní ceny § 29 ZDP, účetní úprava pořizovací ceny podle vyhlášky
  Dotace na majetek, účtování
  Náklady spojené se získáním dotace
  Vyvolaná investice
  Odpisování majetku – účetní a daňové odpisy
  Odpisování do zbytkové hodnoty, komponentní odpisy
  Odpisovatel, vlastník, výhrada vlastnictví
  Majetek vyloučený z odpisování
  Mimořádné odpisy § 30a nově v roce 2020-2021
  Přerušení odpisování – nová stanoviska a výklady GFŘ
  Speciální pravidla pro odpisování nehmotného majetku, změny, přechodná ustanovení
  Vyřazení majetku, jednotlivé možnosti a důsledky na dani z příjmů a DPH

  Délka semináře – cca 4 hodiny a 20 minut

  Seminář bude k dispozici k opakovanému přehrávání po dobu tří měsíců od zakoupení

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021 – část 3

 • 1 452,00 Kč s DPH 21% 1 200,00 Kč bez DPH

 • Tento seminář je součástí cyklu tří bloků k problematice majetku. Seminář lze zakoupit samostatně, nicméně doporučuji shlédnout celý cyklus. Všechny tři bloky jsou vzájemně propojené a dohromady dávají největší smysl.

  Obsah semináře:

  Technické zhodnocení v dani z příjmů – základní pojmy, vymezení, změny 2021
  Postup při posuzování, kdy a zda se jedná o technické zhodnocení
  Stavební pojmy – nástavba, přístavba, stavební úprava – podrobný rozbor
  Možnost kombinace TZ a opravy v jedné akci, podmínky
  Rekonstrukce a modernizace – výklad, porovnání
  Oprava – definice, srovnání, důsledky do daní z příjmů
  Technické zhodnocení nehmotného majetku – nová úprava 2021, přechodníky
  Kombinace starého a nového režimu u TZ nehmotného majetku
  Technické zhodnocení najatého majetku z pohledu nájemce i pronajímatele
  Nepeněžní příjmy u pronajímatele, dopady do DPH
  Uvedení do původního stavu, pravidla, úskalí

  Délka semináře – cca 3 hodiny a 15 minut

  Seminář bude k dispozici k opakovanému přehrávání po dobu tří měsíců od zakoupení

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021 – cyklus tří seminářů

 • 4 235,00 Kč s DPH 21% 3 500,00 Kč bez DPH

 • Cílem tohoto cyklu je rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku v daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a v účetnictví. Oblast majetku je velmi rozsáhlá, od problematických právních pojmů občanského práva, přes speciální definice v daních z příjmů, až po zvláštní úpravu v DPH a účetnictví. Navíc jde o oblast, kde každá chyba má důsledky po mnoho let. Na přelomu let 2020 a 2021 došlo k největším změnám v oblasti majetku za poslední řadu let, proto jsou v celém cyklu tyto zásahy podrobně rozebrány.

  Obsahem cyklu tří seminářů je nejprve rozbor právních pojmů a rozbor daňové a účetní terminologie. Další výklad kopíruje životní cyklus majetku – pořízení, stanovení vstupní ceny, odpisování, až k vyřazení majetku z užívání. V samostatném semináři je pojednáno o technickém zhodnocení a opravách majetku. Ve všech případech včetně dopadů do daně z přidané hodnoty a případných dalších předpisů. Součástí seminářů jsou podkladové materiály.

  Semináře lze zakoupit samostatně, nicméně doporučuji shlédnout celý cyklus. Všechny tři bloky jsou vzájemně propojené a dohromady dávají největší smysl.

  Obsah prvního semináře:

  Základní pojmy podle daně z příjmů, účetnictví a DPH – novinky 2021, přechodná ustanovení
  Nemovité věci – právně, účetně, daňově
  Stavební zákon, katastrální zákon, jednotka
  Speciální úprava daně z příjmů – součást stavby vs. samostatná movitá věc
  Právo stavby, věcná břemena
  Specifika nehmotného majetku – vymezení daňové a účetní
  Pozemek – daňová, účetní a právní úprava
  DPH při prodeji pozemku, nové výklady a pravidla
  Datum uskutečnění při prodeji nemovitostí
  Nehmotný majetek – účetní a daňové vymezení
  Změny v nehmotném majetku pro rok 2021

  Délka semináře – cca 4 hodiny a 30 minut

  Obsah druhého semináře:

  Uvedení majetku do užívání – daňově, účetně, stanovení správného data, důsledky
  Stanovení vstupní ceny
  Daňová úprava vstupní ceny § 29 ZDP, účetní úprava pořizovací ceny podle vyhlášky
  Dotace na majetek, účtování
  Náklady spojené se získáním dotace
  Vyvolaná investice
  Odpisování majetku – účetní a daňové odpisy
  Odpisování do zbytkové hodnoty, komponentní odpisy
  Odpisovatel, vlastník, výhrada vlastnictví
  Majetek vyloučený z odpisování
  Mimořádné odpisy § 30a nově v roce 2020-2021
  Přerušení odpisování – nová stanoviska a výklady GFŘ
  Speciální pravidla pro odpisování nehmotného majetku, změny, přechodná ustanovení
  Vyřazení majetku, jednotlivé možnosti a důsledky na dani z příjmů a DPH

  Délka semináře – cca 4 hodiny a 20 minut

  Obsah třetího semináře:

  Technické zhodnocení v dani z příjmů – základní pojmy, vymezení, změny 2021
  Postup při posuzování, kdy a zda se jedná o technické zhodnocení
  Stavební pojmy – nástavba, přístavba, stavební úprava – podrobný rozbor
  Možnost kombinace TZ a opravy v jedné akci, podmínky
  Rekonstrukce a modernizace – výklad, porovnání
  Oprava – definice, srovnání, důsledky do daní z příjmů
  Technické zhodnocení nehmotného majetku – nová úprava 2021, přechodníky
  Kombinace starého a nového režimu u TZ nehmotného majetku
  Technické zhodnocení najatého majetku z pohledu nájemce i pronajímatele
  Nepeněžní příjmy u pronajímatele, dopady do DPH
  Uvedení do původního stavu, pravidla, úskalí

  Délka semináře – cca 3 hodiny a 15 minut

  Celková délka cyklu: více než 12 hodin

  Zakoupený cyklus bude k dispozici k opakovanému přehrávání po celý rok 2021.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Kompenzační bonus zima 2021/2022 – ZDARMA

 • 0 Kč s DPH 0% 0 Kč bez DPH

 • V tomto videosemináři rozebírám nový zákon o kompenzačním bonusu platný pro zimu 2021/2022.

  Seminář trvá něco málo přes hodinu a je k dispozici zdarma. Kliknutím na níže uvedený odkaz se přímo spustí video z You tube, není třeba nic objednávat.

  Přehrát seminář

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daň z přidané hodnoty 2021 – 2022

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • Cílem video semináře je rozbor daně z přidané hodnoty ve znění 2021 a výhled na rok 2022. Seminář je zaměřen především na rekapitulaci změn a úprav zákona o DPH v roce 2021 ve světle současných výkladů.

  Probíraná témata:

  - Záloha na nadměrný odpočet

  - Osvobození nájmu nově a jeho důsledky

  - Sazby daně k 1.1.2021

  - Změny v daňovém přiznání a elektronické komunikaci se správcem daně

  - E-commerce, OSS

  - Prodej zboží na dálku

  - Služby s místem plnění v EU

  - Prominutí DPH na elektřině a plynu

  - Nový režim cestovních služeb

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • DPH – nárok na odpočet, krátící koeficienty, úpravy odpočtu

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • Krátící koeficienty, pravidla nároku na odpočet, úpravy odpočtu – to nejsou jednoduchá témata. V rámci daně z přidané hodnoty patří ale mezi nejdůležitější. Pro ty, kdo s nimi přichází do kontaktu poprvé, ale i pro ty, kdo si chtějí osvěžit pravidla pro uplatňování nároku na odpočet před výpočtem vypořádacího koeficientu, jsem natočil tento seminář. Jde o tříhodinové povídání doplněné příklady a postupy, které mohou pomoci v praxi.

  - Pravidla nároku na odpočet

  - Poměrný koeficient, použití pro neekonomické účely

  - Vypořádací koeficient, pravidla v průběhu roku

  - Majetek tvořený vlastní činností

  - Úpravy odpočtu daně – postupy, pravidla, příklady

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daňové a účetní aktuality – podzim 2021

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Cílem tohoto videosemináře je rozbor změn, novel a výkladů, které nás v daňové oblasti potkaly v roce 2021. Počínaje daňovým balíčkem v daních z příjmů, mimořádnými odpisy, paušální daní, až po rozsáhlou novelu DPH s účinností od 1. října 2021, jde o skutečně nabitý rok. V tomto semináři zrekapitulujeme podstatné změny a zásahy do daňových zákonů a zaměříme se i na praktické zkušenosti s jednotlivými úpravami a na výklady, kterými nás obdařila finanční správa.

  Z probíraných témat:

  - Změny v oblasti osvobození při prodeji nemovitostí
  - Mimořádné odpisy, zásahy do hmotného majetku, porovnání s účetní úpravou, důsledky
  - Zcela nová úprava nehmotného majetku, odpisy, limity
  - Daňové a nedaňové náklady v roce 2021
  - Zaměstnanecké benefity
  - DPH u nájmu od 1. 1. 2021, úpravy odpočtu
  - Průřez změnami v DPH od 1. 7. resp. od 1. 10. 2021

  Rozsah semináře: 4 hodiny a 25 minut

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Závazky a pohledávky aktuálně

 • 1 331,00 Kč s DPH 22% 1 090,98 Kč bez DPH

 • Komplexní pohled na problematiku závazků a pohledávek v daních a účetnictví, od právního pojetí, přes účetní specifika, až po daňové dopady a operace. Rozbor problematiky dle aktuálního právního stavu, pro příslušných novelách daně z příjmů, účetnictví a DPH.

  Z obsahu:

  – dodavatelé, odběratelé – vznik, zánik, promlčení, splatnost pohledávek a dluhů

  – novace dluhu, dohoda o narovnání – důsledky

  – opravné položky – zákonné podmínky pro tvorbu, podklady, rušení

  – dlužník v insolvenci, časové opravné položky, malé OP do 30 tis.

  – odpis pohledávek

  – dodaňování dluhů

  – úvěry a půjčky – spřízněné osoby, úroky, obvyklé ceny

Počet
 • Daně z příjmů 2020 – 2021

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • V závěru roku 2020 bylo schváleno hned několik zásadních změn zákona o daních z příjmů. Některé platí již pro rok 2020, jiné jsou účinné od roku 2021. Jde o tzv. daňový balíček, který přináší zásahy do mezd, slev na dani, majetku atd., ale také změny v osvobození u fyzických osob, uplatňování daňové ztráty, paušální daň atd. Změny byly schváleny několika různými zákony, některé formou poslaneckých pozměňovacích návrhů a celá oblast je poněkud nepřehledná. Cílem tohoto semináře je proto projít postupně všechny podstatné schválené novely, zasadit je do kontextu a udělat si celkově pořádek v daních z příjmů 2020 a 2021.
  Z obsahu:

  ● Osvobození při prodeji nemovitostí od roku 2021
  ● Nová úprava daňové ztráty
  ● Paušální daň
  ● Daňový balíček – hrubá mzda, slevy na dani
  ● Změny u hmotného majetku, hranice vstupní ceny
  ● Mimořádné odpisy
  ● Nehmotný majetek – zcela nová úprava

Počet
 • Daň z přidané hodnoty ve vztahu k EU a třetím zemím

 • 4 235,00 Kč s DPH 21% 3 500,00 Kč bez DPH

 • Předmětem tohoto videosemináře je rozbor problematiky DPH ve vazbě na unijní plnění, dodávky do a z třetích zemí a služby, po všech změnách a úpravách posledních let. Při rozsahu téměř deseti hodin jde o komplexní pohled na celou oblast, od vysvětlení základních pojmů a pravidel až po složité transakce mezinárodního obchodu.

  Seminář je členěn do několika bloků:
  ⮞ dodání zboží do jiného členského státu
  ⮞ pořízení zboží z jiného členského státu
  ⮞ vývoz zboží do třetí země
  ⮞ dovoz zboží ze třetí země
  ⮞ poskytnutí a přijetí služby do/z EU a do/z třetích zemí

  V rámci každého bloku nejprve vysvětluji základní pravidla – místo plnění, daňové doklady, DUZP a podobně, a posléze rozebírám složitější situace, které mohou v praxi nastat. Součástí semináře jsou rozsáhlé podkladové materiály a odkazy na další zdroje a literaturu.

  Tento vzdělávací cyklus doporučuji všem, kteří si chtějí udělat v unijním a zahraničním DPH pořádek a důkladně probrat celou tuhle (ne úplně jednoduchou, ale velmi zásadní) oblast daně z přidané hodnoty.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daňové a účetní aktuality – léto 2022

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • První polovina roku 2022 byla překvapivě bohatá na změny v daňové a účetní oblasti, jednak legislativní – máme několik novel daně z příjmů, například, a jednak výkladové. Máme novou judikaturu, která mění pravidla ohledně leasingu a DPH, zásadní novelu silniční daně, MF nám nadělilo několik Finančních zpravodajů, máme nové koordinační výbory s GFŘ...

  Cílem tohoto videosemináře je utřídit si podstatné změny v daňově účetní oblasti, které nás zatím v roce 2022 potkaly a zároveň nahlédnout na připravované změny pro rok 2023.

  Změny v oblasti cestovních náhrad

  Změny v daních z příjmů zvláštním zákonem, účinné od května 2022 a novela daně z příjmů účinná od 1.7.2022

  Změny v silniční dani – zálohy, nové vymezení předmětu daně, přiznání. Dodaňování 1 % z titulu použití firemního vozidla pro soukromé účely zaměstnance – změny u nízkoemisních vozidel, retroaktivita pro celý rok 2022

  Stravování zaměstnanců na pracovní cestě – uznatelnost nákladů

  Náhled změn v daních z příjmů pro rok 2023

  Kurzové rozdíly a jejich účetní a daňové dopady – nová judikatura 2022

  DPH – obrat pro rok 2023 včetně přechodných ustanovení a úpravy na přelomu 2022 a 2023

  Změny v leasingu a DPH – reakce na judikaturu, koordinační výbory s GFŘ

  Koordinační výbor – DPH u energií – předčasné ukončení smlouvy, náhrady, změny podmínek

  Poslední Finanční zpravodaje, prominutí úroků ze strany GFŘ, datové schránky v roce 2023

   

  Rozsah semináře: cca 2,5 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet