Účetní, daňové a mzdové kurzy

Filtr
 • Daň z příjmů právnických osob řádek po řádku – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 3 hod 25 min, rozdělená na 5 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 14.12.2023 .

  Vezmeme si daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a řádek po řádku vysvětlím co kam patří. Zjistíte co dělat s polhůtními závazky, opravnými položkami či neuhrazeným pojistným za zaměstnance. Seminář je určen podnikatelským subjektům

  Provedu rozbor každého řádku přiznání DPPO a uvedu konkrétní případy, co do něj typicky patří.

  Ukážu jak daňově řešit neuhrazené závazky a pohledávky a jejich zohlednění v přiznání.

  Jak řešit rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy.

  Běžné i výjimečné případy, se kterými se můžete potkat v rámci zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob upodnikatelských subjektů.

  Zpětné uplatnění ztráty (loss carryback).

  Aktuální přehled novinek a změn v rámci daně z příjmů právnických osob pro období 2023 a 2024.

  Komu je kurz určen

  Seminář je pro samostatné účetní které svým klientům či zaměstnavatelům zpracovávají přiznání k dani z příjmů právnických osob a chtějí mít jistotu, že vše dělají správně. Seminář je zaměřen hlavně na typické situace, se kterými se můžete potkat u mikro a malých účetních jednotek.

  Cíl kurzu

  Cílem tohoto semináře je seznámení účastníků s vyplněním přiznání k dani z příjmů právnických osob a praktickým použitím jednotlivých řádků.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 14.12.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 5 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Video je dostupné od zaplacení do 31.12.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Účetní uzávěrka v programu Pohoda – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 3 hod 25 min, rozdělená na 14 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Přístup získáváte do 31.12.2024. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 12.12.2023.

  Do účetní uzávěrky je zahrnuta řada činností které vedou k uzavření účetnictví a sestavení výkazů účetní závěrky. Na semináři se se všemi těmito činnostmi seznámíme nejprve teoreticky a poté si je v účetním programu Pohoda vyzkoušíme v praxi.

  Co se dozvíte

  Jednotlivé činnosti nejprve probereme teoreticky a poté si je v programu Pohoda vyzkoušíme v praxi.

  Postupy při skladové i dokladové inventarizaci, jak zaúčtovat inventarizační rozdíly v Pohodě a inventarizace pohledávek a dluhů v Pohodě.

  Účtování o vyřazení a vyřazení drobného a dlouhodobého majetku v Pohodě.

  Nastavení majetkových odpisů v Pohodě.

  Časové rozlišení a dohadné položky vč. práce s agendou časové rozlišení v Pohodě.

  Jak v Pohodě zaúčtovat kurzové rozdíly na konci roku.

  Druhy opravných položek a jejich zpracování v Pohodě.

  Odpisy závazků a pohledávek.

  Účtování rezerv.

  Účtování kurzových rozdílů v Pohodě.

  Jak účtovat daně.

  Vypracování účetní závěrky – její rozsah.

   

  Komu je kurz určen

  Kurz pro samostatné účetní zpracovávající účetní uzávěrku v účetním programu Pohoda.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi činnostmi potřebnými k vypracování účetní uzávěrky v programu Pohoda

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 12.12.2023. Nahrávka semináře je rozdělena do 14 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Předmětem tohoto videosemináře je rozbor daně z příjmů fyzických osob v aktuálním pojetí, na začátku roku 2023. Cílem semináře je jednak příprava na daňové přiznání fyzických osob a jednak rozbor změn pro rok 2023 v této oblasti. V semináři průřezově procházím celou oblast fyzických osob po jednotlivých paragrafech, aktuální výklady a pokyny Finanční správy a zásadní judikaturu, vztahující se k fyzickým osobám.

  Z probíraných témat:

  Podání daňového přiznání DPFO, povinnost podání, lhůty, forma podání

  Daňový domicil fyzické osoby, pravidla, rizika, příjmy ze zahraničí

  Předmět daně, operace se společným jměním manželů

  Nepeněžní příjmy, ocenění – nové výklady

  Osvobozené příjmy, oznamovací povinnosti, formuláře

  Dary u FO – osvobození, navazující příjmy

  Bytová potřeba – prodej nemovitostí, úroky z hypotéky

  Příjmy jednatelů s.r.o., fakturace do s.r.o., odměna za výkon funkce, jednočlenné s.r.o.

  Dodaňování 1 % vstupní ceny auta do mzdy, nová judikatura

  Příjmy z podnikání – výdaje procentem, typy příjmů, obchodní majetek

  Podnikání vs. nájem, podnikání vs. závislá činnost

  Příjmy z § 8 – podíly na zisku, dluhopisy, úroky z půjček

  Nákup a prodej cenných papírů, kryptoměny

  9 – nájem ze SJM, nájem movitých věcí vs. živnost, platby do fondu oprav atd.

  Ostatní příjmy – prodej nemovitostí, fotovoltaické elektrárny, příplatek mimo kapitál

  Příjmy ze spoluvlastnictví

  Sazby daně, samostatný základ daně

   

  Rozsah semináře: cca 5 hodin

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daňové a nedaňové náklady – aktuálně 2023

 • 1 452,00 Kč s DPH 21% 1 200,00 Kč bez DPH

 • Cílem tohoto semináře je rozbor daňově uznatelných a neuznatelných nákladů. Projdeme paragrafy 24 a 25 zákona o daních z příjmů v aktuálním znění, po novelách z přelomu roku 2022 a 2023. Seminář není zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku, včetně výkladových stanovisek GFŘ, relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a návaznosti na účetnictví.

  Z probíraných témat:

  Zaměstnanecké benefity, stravovací paušál

  Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty

  Náklady na pohonné hmoty, kniha jízd

  Úroky z úvěrů a půjček

  Dopravní paušál

  Likvidace zásob

  Manka a škody

  Rozsah semináře: cca 2,5 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Kontrolní mechanismy v Pohodě – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 4 hod, rozdělená na 10 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Přístup získáváte do 30.06.2024. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 16.02.2023.
  Pro každou samostatnou účetní je důležité aby uměla odhalit chyby, se kterými se může při účtování potkat. Na webináři se naučíme jak nastavit analytické účty, pracovat se saldem a průběžně během roku kontrolovat účetnictví jak z pohledu účetních předpisů, tak daně z příjmů:

  Jak správně nastavit analytické účty

  Jak pracovat se saldem – které účty nastavit saldokontně a jak s nimi pracovat

  Kontroly majetku – návaznost účetnictví a evidence, odpisy, kontroly, opravy, zhodnocení

  Závazky a pohledávky

  Kontrola bankovních účtů, pokladny – co a jak kontrolovat

  práce se zálohovými fakturami

  časové rozlišení, dohadné položky – co nezapomenout

  problémové položky z pohledu daně z příjmů – skrytý nehmotný majetek, technické zhodnocení, kdy chtít smlouvy a co v nich hledat

  Komu je kurz určen

  Kurz pro účetní které vedou kompletně podvojné účetnictví nebo, samostatné účetní které musí umět najít účetní chyby a opravit je.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je zajistit aby každý z účastníků byl schopen (po sobě či po někom jiném) zkontrolovat účetnictví, zajistit že není v rozporu s předpisy a odhalit v něm chyby které by mohly vyústit v sankce.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 16.02.2023. Nahrávka semináře je rozdělena do 10 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.06.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • DPH pro pokročilé – krátící koeficient, osvobozená plnění - nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 1 hod 27 min, rozdělená na 4 části. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 06.10.2022.

  Webinář pro účetní které s problematikou DPH již mají zkušenosti a chtějí získat znalosti potřebné v případě, kdy plátce kromě zdanitelných plnění uskutečňuje i plnění bez nároku na odpočet.

  Co se dozvíte

  Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

  Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

  odpočet DPH v krácené výši

  Komu je kurz určen

  Začínajícím ale již zkušenějším účetním, které v oblasti DPH již mají zkušenosti a chtějí své znalosti rozšířit tak aby byly připraveny i na složitější situace a také pro zkušené účetní které chtějí mít jistotu, že vše dělají dobře.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou DPH v oblasti kráceného nároku na odpočet, krátící koeficient a osvobozených plnění.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 06.10.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 6 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 30.06.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Auto v podnikání – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 3 hod 45 min, rozdělená na 2 části. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 15.06.2023.

  Zabýváme se komplexními odpověďmi na daňové a účetní otázky spojené s automobily, a to včetně náročných situací, jako je nákup, prodej či osobní užívání vozidla. Naše specializace spočívá zejména v praktickém řešení složitějších scénářů.

   Nákup automobilu, zahrnutí do účetní evidence, odpisování

   Získání prostřednictvím jiných metod než zakoupením – vkladem apod.

  Uplatnění DPH z pořizovací ceny automobilu

  Paušál na dopravu

  Kniha jízd

  Jak uplatnit DPH z PHM apod.

  Jak na úpravu odpočtu při změně použití

   Používání motorových vozidel, u fyzické osoby, v s.r.o.

  Vyřazení automobilu z provozu: prodej, převedení do osobního užívání - z daňového a účetního hlediska

  Komu je kurz určen:

  Tento webinář je navržen pro pokročilé účetní, kteří se potřebují kvalifikovaně zabývat hodnocením daňových a účetních dopadů spojených s využíváním automobilů v rámci podnikání.

  Cíl kurzu:

  Cílem školení je představit účastníkům problematiku spojenou s využíváním automobilů v rámci podnikání. Zaměříme se na běžné chyby a způsoby, jak řešit situace, s důrazem na reálné problémy, které se ve skutečné praxi objevují, a jejich efektivní řešení.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 15.06.2023. Nahrávka semináře je rozdělena do 2 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 30.06.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Daňový balíček 2024 pro účetní praxi - nahrávka webináře

 • 1 440,00 Kč s DPH 21% 1 190,08 Kč bez DPH

 • Stručný přehled důležitých změn v oblasti daní z příjmů, DPH a pojistného, s důrazem na běžnou účetní praxi. Cílem webináře je informovat o nejdůležitějších změnách, a připravit se na jejich dopady v praxi.

  Novinky daně z příjmů fyzických osob

  Novinky daně z příjmů právnických osob

  Novinky DPH

  Úprava sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance

  Zvýšení odvodů OSVČ

  Zastropování dohod o provední práce

   

  Komu je kurz určen:

  Webinář pro účetní, které se potřebují informovat, na které změny je potřeba se připravit už nyní.

   

  Cíl kurzu:

  Stručný přehled důležitých změn, s důrazem na běžnou účetní praxi. Cílem webináře je informovat o nejdůležitějších změnách, a připravit se na jejich dopady v praxi.

   

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 14.11.2023. Nahrávka semináře je vcelku. Záznam si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

   

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

   

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • DPH - přenesená daňová povinnost - nahrávka semináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. Ke sledování musíte být zaregistrovaní na webu Aldekon a přihlášení. Potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  obecné seznámení s režimem přenesené daňové povinnosti

  trvalé přenesení daňové povinnosti

  dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

  poskytnutí stavebních nebo montážních prací

  dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6

  náležitosti daňových dokladů v režimu přenesení

  pozdní registrace plátce - plnění v režimu přenesení

  vykazování v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení

  časté dotazy z praxe, příklady

  upozornění na chyby z praxe, kdy nelze použít režim přenesení

  Formát kurzu

  Nahrávka on-line semináře. Záznam si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Ke sledování musíte být zaregistrovaní na webu Aldekon a přihlášení. Potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Konsolidační balíček 2024 – videoseminář

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Od 1. 1. 2024 vstoupí v platnost tzv. konsolidační daňový balíček, představující významné zásahy do daní z příjmů, do daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Předmětem tohoto semináře bude proto shrnutí všech podstatných změn, především v klíčových daňových zákonech.

  Z obsahu:

  ⯈  Změny v oblasti sazeb pro DPH, důsledky, přechodná ustanovení

  ⯈  Omezení vstupní ceny osobních automobilů pro daňové odpisy

  ⯈  Mimořádné odpisy nově

  ⯈  Dohody o provedení práce nově, dopady na daňovou oblast

  ⯈  Náklady – změny pro daňové přiznání

  ⯈  Změny v osvobozených příjmech fyzických osob

  ⯈  Kurzové rozdíly na osobních účtech

   

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny 20 minut

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daňové a účetní aktuality 2024

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Od 1. 1. 2024 vstoupila v platnost spousta změn v daňové oblasti. Především samozřejmě tzv. konsolidační balíček, představující zásadní zásahy do daní z příjmů, do daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Od Ministerstva financí a GFŘ jsme se dočkali několika významných a rozsáhlých výkladových pokynů. Zároveň balíček nebyla jediná novela k 1.1.2024. Jak DPH, tak i daně z příjmů prošly několika dalšími samostatnými změnami. Předmětem tohoto videosemináře bude proto rozbor DPH a daní z příjmů především v těch pasážích, kde došlo k výkladovým posunům.

  Z obsahu:

  ⯈ Změny v oblasti sazeb pro DPH, důsledky, přechodná ustanovení
  ⯈ Omezení vstupní ceny osobních automobilů a nároku na odpočet
  ⯈ Dohody o provedení práce nově, dopady na daňovou oblast
  ⯈ Stravování zaměstnanců, nákladově i z pohledu osvobození
  ⯈ Zaměstnanecké benefity – rozbor metodických informací GFŘ

  Rozsah semináře: cca 3,5 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • DPH pro pokročilé – poměrný nárok na odpočet – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Webinář pro účetní které s problematikou DPH již mají zkušenosti a chtějí rozšířit své znalosti nároku na odpočet a jeho úprav v souvislosti s využitím obchodního majetku a také při neekonomické činnosti (jako je soukromá spotřeba). Kromě teoretického výkladu budou do jednotlivých témat začleněny i praktické příklady, aby bylo lépe porozuměno obsahu kurzu.

  Nahrávka on-line semináře. cca 2 hod 31 min, rozdělená na 6 části. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 04.10.2022.

  Co se dozvíte

  ⮞ nárok na odpočet daně – obecně

  ⮞ podmínky pro uplatnění nároku na odpočet

  ⮞ odpočet DPH v krácené výši

  ⮞ vyrovnání odpočtu daně při použití majetku pro soukromé účely

  ⮞ úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku

  ⮞ nárok na odpočet při registraci a zrušení registrace

  Komu je kurz určen

  Začínajícím ale již zkušenějším účetním, které v oblasti DPH již mají zkušenosti a chtějí své znalosti rozšířit tak aby byly připraveny i na složitější situace a také pro zkušené účetní které chtějí mít jistotu, že vše dělají dobře.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou DPH v oblasti nároku na odpočet.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 04.10.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 6 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 30.06.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • DPH pro začátečníky online – videozáznam komentované prezentace

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Kurz pro fakturanty, junior účetní, asistenty i podnikatele, tedy pro každého kdo při své práci přichází do styku s DPH, i v případě že sami nepotřebují samostatně připravovat přiznání k DPH. Potřebují však zvládnout zkontrolovat doklady nebo vystavit faktury pro zákazníky.

  Nahrávka on-line prezentace. cca 1 hod 55 min, rozdělená na 9 částí + bonus. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  Program kurzu

  ⮞ druhy dokladů

  ⮞ daňový doklad

  ⮞ druhy daňových dokladů

  ⮞ opravy daňových dokladů

  ⮞ datum zdanitelného plnění

  ⮞ výpočet daně

  ⮞ zvláštní režimy

  ⮞ tuzemské přenesení daňové povinnosti

  ⮞ základní informace o přiznání

  ⮞ náležitosti daňového dokladu na vzorovém daňovém dokladu

  Cíl kurzu

  Prezentace vás seznámí se základní problematikou DPH hlavně s ohledem na začátečníky, kteří potřebjí vědět jak řádně vystavit daňový doklad nebo zkontrolovat správnost daňových dokladů.

  Formát kurzu

  Nahrávka semináře je rozdělena na 9 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 30.06.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Roční zúčtování daně a závislá činnost – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 4 hod 4 min, rozdělená na 6 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 08.02.2024.

   

  Chcete se informovat o novinkách a změnách v oblasti zdaňování zaměstnaneckých benefitů od 1. 1. 2024? A další změny u zdanění mezd od 1. 1. 2024? Zopakujte si postup pro roční zúčtování daně zaměstnanců za 2023! Přihlaste se na webinář!

   

  Obsah kurzu

  ⮞ stravování zaměstnanců – změny od 1. 1. 2024,

  ⮞ změny u zaměstnaneckých benefitů od 1. 1. 2024,

  ⮞ daňové zvýhodnění na dítě – kdo může uplatnit, časté chyby v praxi, kdo je vyživované dítě, opakované zahájení studia,

  ⮞ roční zúčtování daně – kdy nelze – kdo je povinen podat přiznání,

  ⮞ jak zaměstnanec požádá, co musí doložit,

  ⮞ zohlednění zvýšení daňového zvýhodnění na dítě v RZ, příklad,

  ⮞ v praxi problematické nezdanitelné částky,

  ⮞ úroky z hypotéky (kdy nelze – časté chyby, změna limitu),

  ⮞ dary (co je a není dar) – vč. daru na pomoc Ukrajině,

  ⮞ slevy na dani,

  ⮞ sleva na manželku – včetně změn od 1. 1. 2024

  ⮞ sleva na studenta ,

  ⮞ daňové zvýhodnění na děti,

  ⮞ srážková a zálohová daň – co se zdaňuje, podávání vyúčtování,

  ⮞ dokládání měsíčních slev na dani zaměstnancem – co musí zaměstnanec doložit,

  ⮞ postup při pozdním podpisu prohlášení,

  ⮞ postup při pozdním doložení nároků na slevy

  ⮞ změny ve slevách na daních a nezdanitelných částkách od 1. 1. 2024.

  Komu je kurz určen

  Kurz pro mzdové a další účetní – které mají na starosti zdanění mezd zaměstnanců vč. ročního zúčtování.

  Cíl kurzu

  Cílem tohoto semináře je seznámení účastníků s nejčastějšími zaměstnaneckými benefity a jejich daňovými dopady a také s ročním zúčtováním daně.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 08.02.2024. Nahrávka semináře je rozdělena do 6 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Video je dostupné od zaplacení do 31.12.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Roční zúčtování DPZČ - nahrávka semináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. Ke sledování musíte být zaregistrovaní na webu Aldekon a přihlášení. Potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

   

  Program kurzu

  Aktuální změny v zákoně o dani z příjmů za rok 2023 a 2024 – shrnutí základních parametrů důležitých pro tvorbu ročního zúčtování daně, upozornění na důležité změny od 1.1.2024

  Příjmy ze závislé činnosti poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti – charakteristika příjmů, osvobozené příjmy, zaměstnanecké benefity, upozornění na nejčastější chyby

  Slevy na dani – shrnutí jednotlivých typů slev; kdy a za jakých podmínek má na jednotlivé slevy poplatník daně z příjmů nárok? Vyplnění tiskopisu prohlášení poplatníka daně z příjmů. Nejčastější chyby v uplatnění slev

  Daňové zvýhodnění na děti – charakteristika slevy, podmínky čerpání, praktické příklady z praxe

  Nezdanitelné části základu daně – dary, úroky na bydlení, penzijní + životní pojištění

  Provedení ročního zúčtování daně – průřez jednotlivými kroky + vyplnění formuláře žádosti krok za krokem

  Vyúčtování daně ze závislé činnosti + vyúčtování srážkové daně a související tiskopisy

  Shrnutí + diskuze

   

  Formát kurzu

  Nahrávka on-line semináře. Záznam si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Ke sledování musíte být zaregistrovaní na webu Aldekon a přihlášení. Potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

   

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Ing. Kovaříková Zuzana

  Ing. Kovaříková Zuzana

  Motto: "Často říkám, že svou práci musí člověk dělat s pokorou, oddaností a hlavně, s velkou láskou." Ing. Zuzana Kovaříková vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, obor účetnictví a daně. Již při studiu se věnovala lektorské činnosti v oblasti účetnictví, daní a financí, a té se věnuje dodnes (s přestávkami tedy více než 5 let). Od ukončení studií působí jako manažer ekonomického oddělení a personalista ve zpracovatelském podniku, a svůj volný čas věnuje svému koníčku - vedení účetnictví a ekonomickému poradenství převážně malých firem a drobných podnikatelů.

Počet