Účetní, daňové a mzdové kurzy

Filtr
 • Daň z příjmů právnických osob řádek po řádku – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 3 hod 25 min, rozdělená na 5 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 06.12.2022 .

  Vezmeme si daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a řádek po řádku vysvětlím co kam patří. Zjistíte co dělat s polhůtními závazky, opravnými položkami či neuhrazeným pojistným za zaměstnance. Seminář je určen podnikatelským subjektům

  Provedu rozbor každého řádku přiznání DPPO a uvedu konkrétní případy, co do něj typicky patří.

  Ukážu jak daňově řešit neuhrazené závazky a pohledávky a jejich zohlednění v přiznání.

  Jak řešit rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy.

  Běžné i výjimečné případy, se kterými se můžete potkat v rámci zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob upodnikatelských subjektů.

  Zpětné uplatnění ztráty (loss carryback).

  Aktuální přehled novinek a změn v rámci daně z příjmů právnických osob pro období 2022.

  Komu je kurz určen

  Seminář je pro samostatné účetní které svým klientům či zaměstnavatelům zpracovávají přiznání k dani z příjmů právnických osob a chtějí mít jistotu, že vše dělají správně. Seminář je zaměřen hlavně na typické situace, se kterými se můžete potkat u mikro a malých účetních jednotek.

  Cíl kurzu

  Cílem tohoto semináře je seznámení účastníků s vyplněním přiznání k dani z příjmů právnických osob a praktickým použitím jednotlivých řádků.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 06.12.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 5 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Video je dostupné od zaplacení do 31.12.2023. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Účetní uzávěrka v programu Pohoda – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 3 hod 39 min, rozdělená na 12 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Přístup získáváte do 31.12.2023. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 01.12.2022.

  Do účetní uzávěrky je zahrnuta řada činností které vedou k uzavření účetnictví a sestavení výkazů účetní závěrky. Na semináři se se všemi těmito činnostmi seznámíme nejprve teoreticky a poté si je v účetním programu Pohoda vyzkoušíme v praxi.

  Co se dozvíte

  Jednotlivé činnosti nejprve probereme teoreticky a poté si je v programu Pohoda vyzkoušíme v praxi.

  Postupy při skladové i dokladové inventarizaci, jak zaúčtovat inventarizační rozdíly v Pohodě a inventarizace pohledávek a dluhů v Pohodě.

  Účtování o vyřazení a vyřazení drobného a dlouhodobého majetku v Pohodě.

  Nastavení majetkových odpisů v Pohodě.

  Časové rozlišení a dohadné položky vč. práce s agendou časové rozlišení v Pohodě.

  Jak v Pohodě zaúčtovat kurzové rozdíly na konci roku.

  Druhy opravných položek a jejich zpracování v Pohodě.

  Odpisy závazků a pohledávek.

  Účtování rezerv.

  Účtování kurzových rozdílů v Pohodě.

  Jak účtovat daně.

  Vypracování účetní závěrky – její rozsah.

   

  Komu je kurz určen

  Kurz pro samostatné účetní zpracovávající účetní uzávěrku v účetním programu Pohoda.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi činnostmi potřebnými k vypracování účetní uzávěrky v programu Pohoda

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 1.12.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 12 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2023. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Daň z příjmů právnických osob 2022 — 2023 daňové přiznání

 • 1 452,00 Kč s DPH 21% 1 200,00 Kč bez DPH

 • Předmětem tohoto videosemináře je zákon o daních z příjmů ve znění 2022 s ohledem na oblast právnických osob a daňové přiznání PO za rok 2022.

  V semináři probírám změny na přelomu let 2022 a 2023, účetní i daňové novinky vztahující se k daňovému přiznání a rozebírám klíčové řádky daňového přiznání právnických osob.
  Celý výklad je úzce provázán s účetními operacemi, především závěrkovými.

  Z probíraných témat:

  Novinky 2022 a 2023 v oblasti právnických osob

  Termíny a způsoby podání daňového přiznání

  Klíčová judikatura NSS

  Přílohy přiznání

  Hmotný a nehmotný majetek – mimořádné odpisy, nová úprava

  Daňová ztráta, zpětné uplatnění, důsledky na lhůty pro kontrolu, vzdání se práva na ztrátu

  Interpretace Národní účetní rady s vlivem na účetní závěrku

  Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim

  Dary u právnických osob

  Vybrané řádky daňového přiznání – zvyšující a snižují položky základu daně

   

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daň z příjmů fyzických osob pro pokročilé – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 4 hod 3 min, rozdělená na 7 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Přístup získáváte do 31.12.2023. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 08.12.2022.

  Zpracováváte svým klientům přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Chcete mít jistotu že jste připraveni na každou situaci? Na semináři vás seznámím se všemi aspekty daně z příjmů fyzických osob. Které položky jsou od daně osvobozeny, jak se poprat se změnou metody uplatňování výdajů a dalšími záludnostmi z praxe.

  Co se dozvíte

  Změna z paušálních výdajů na skutečné a naopak, přechod mezi paušální daní a podáváním přiznání.

  Jak zdaňovat úroky, dividendy a příjmy z prodeje cenných papírů včetně zahraničních

  Osoby zaměstnané v zahraničí v českém přiznání.

  Daňová výměra příjmů z Airbnb, Zonky.

  Problematické slevy dani a nezdanitelné částky – probereme v čem se často dělají chyby

  Vyměření daně v rámci ukončení penzijních a životních pojištění

  Daňová výměra nepeněžních příjmů vlastníka nemovitosti v rámci ukončení nájmu o provedené technické zhodnocení nájemcem.

  Rozdělování příjmů u rodinných závodů, spolupracujících osob, sdružení FO bez právní subjektivity (dle NOZ společnost).

  Jak správně určit výši příjmů – zápočet, výplata prostředků po stržení odměny zprostředkovatele.

  Osvobozené příjmy včetně použití na bytovou potřebu a porušení podmínek osvobození.

  Jak oznamovat osvobozené příjmy.

  Dopravní paušály – jak uplatňovat a na co si dát pozor.

  Příjmy a výdaje dle § 9 – evidence příjmů a výdajů, jaké výdaje lze uplatnit.

  Jak si poradit s obchodním majetkem u fyzických osob, zařazení, vyřazení – jaké má důsledky prodej zařazeného/nezařazeného majetku v OM, prodej před uplynutím lhůty 5 let.

  Cestovní náhrady u OSVČ – se zaměřením na rozdíly u cestovních náhrad u zaměstnanců.

  Jak zohlednit majetek pořízený na úvěr.

  Použití majetku pro podnikatelské i soukromé účely současně

  Komu je kurz určen

  Kurz pro samostatné účetní které již mají základní zkušenosti se zpracováním přiznání k dani z příjmů fyzických osob a chtějí se posunout od základů ke složitější problematice.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámení účastníků se znalostmi a postupy potřebnými pro řešení složitějších situací v rámci daně z příjmů fyzických osob.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 8.12.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 7 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2023. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.
  Jak to funguje
  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Předmětem tohoto videosemináře je rozbor daně z příjmů fyzických osob v aktuálním pojetí, na začátku roku 2023. Cílem semináře je jednak příprava na daňové přiznání fyzických osob a jednak rozbor změn pro rok 2023 v této oblasti. V semináři průřezově procházím celou oblast fyzických osob po jednotlivých paragrafech, aktuální výklady a pokyny Finanční správy a zásadní judikaturu, vztahující se k fyzickým osobám.

  Z probíraných témat:

  Podání daňového přiznání DPFO, povinnost podání, lhůty, forma podání

  Daňový domicil fyzické osoby, pravidla, rizika, příjmy ze zahraničí

  Předmět daně, operace se společným jměním manželů

  Nepeněžní příjmy, ocenění – nové výklady

  Osvobozené příjmy, oznamovací povinnosti, formuláře

  Dary u FO – osvobození, navazující příjmy

  Bytová potřeba – prodej nemovitostí, úroky z hypotéky

  Příjmy jednatelů s.r.o., fakturace do s.r.o., odměna za výkon funkce, jednočlenné s.r.o.

  Dodaňování 1 % vstupní ceny auta do mzdy, nová judikatura

  Příjmy z podnikání – výdaje procentem, typy příjmů, obchodní majetek

  Podnikání vs. nájem, podnikání vs. závislá činnost

  Příjmy z § 8 – podíly na zisku, dluhopisy, úroky z půjček

  Nákup a prodej cenných papírů, kryptoměny

  9 – nájem ze SJM, nájem movitých věcí vs. živnost, platby do fondu oprav atd.

  Ostatní příjmy – prodej nemovitostí, fotovoltaické elektrárny, příplatek mimo kapitál

  Příjmy ze spoluvlastnictví

  Sazby daně, samostatný základ daně

   

  Rozsah semináře: cca 5 hodin

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daňové a nedaňové náklady – aktuálně 2023

 • 1 452,00 Kč s DPH 21% 1 200,00 Kč bez DPH

 • Cílem tohoto semináře je rozbor daňově uznatelných a neuznatelných nákladů. Projdeme paragrafy 24 a 25 zákona o daních z příjmů v aktuálním znění, po novelách z přelomu roku 2022 a 2023. Seminář není zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku, včetně výkladových stanovisek GFŘ, relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a návaznosti na účetnictví.

  Z probíraných témat:

  Zaměstnanecké benefity, stravovací paušál

  Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty

  Náklady na pohonné hmoty, kniha jízd

  Úroky z úvěrů a půjček

  Dopravní paušál

  Likvidace zásob

  Manka a škody

  Rozsah semináře: cca 2,5 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Kontrolní mechanismy v Pohodě – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 4 hod, rozdělená na 10 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Přístup získáváte do 31.12.2023. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 16.02.2023.
  Pro každou samostatnou účetní je důležité aby uměla odhalit chyby, se kterými se může při účtování potkat. Na webináři se naučíme jak nastavit analytické účty, pracovat se saldem a průběžně během roku kontrolovat účetnictví jak z pohledu účetních předpisů, tak daně z příjmů:

  Jak správně nastavit analytické účty

  Jak pracovat se saldem – které účty nastavit saldokontně a jak s nimi pracovat

  Kontroly majetku – návaznost účetnictví a evidence, odpisy, kontroly, opravy, zhodnocení

  Závazky a pohledávky

  Kontrola bankovních účtů, pokladny – co a jak kontrolovat

  práce se zálohovými fakturami

  časové rozlišení, dohadné položky – co nezapomenout

  problémové položky z pohledu daně z příjmů – skrytý nehmotný majetek, technické zhodnocení, kdy chtít smlouvy a co v nich hledat

  Komu je kurz určen

  Kurz pro účetní které vedou kompletně podvojné účetnictví nebo, samostatné účetní které musí umět najít účetní chyby a opravit je.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je zajistit aby každý z účastníků byl schopen (po sobě či po někom jiném) zkontrolovat účetnictví, zajistit že není v rozporu s předpisy a odhalit v něm chyby které by mohly vyústit v sankce.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 16.02.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 10 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2023. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

Počet
 • Auto v podnikání – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 3 hod 45 min, rozdělená na 2 části. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 15.06.2023.

  Zabýváme se komplexními odpověďmi na daňové a účetní otázky spojené s automobily, a to včetně náročných situací, jako je nákup, prodej či osobní užívání vozidla. Naše specializace spočívá zejména v praktickém řešení složitějších scénářů.

   Nákup automobilu, zahrnutí do účetní evidence, odpisování

   Získání prostřednictvím jiných metod než zakoupením – vkladem apod.

  Uplatnění DPH z pořizovací ceny automobilu

  Paušál na dopravu

  Kniha jízd

  Jak uplatnit DPH z PHM apod.

  Jak na úpravu odpočtu při změně použití

   Používání motorových vozidel, u fyzické osoby, v s.r.o.

  Vyřazení automobilu z provozu: prodej, převedení do osobního užívání - z daňového a účetního hlediska

  Komu je kurz určen:

  Tento webinář je navržen pro pokročilé účetní, kteří se potřebují kvalifikovaně zabývat hodnocením daňových a účetních dopadů spojených s využíváním automobilů v rámci podnikání.

  Cíl kurzu:

  Cílem školení je představit účastníkům problematiku spojenou s využíváním automobilů v rámci podnikání. Zaměříme se na běžné chyby a způsoby, jak řešit situace, s důrazem na reálné problémy, které se ve skutečné praxi objevují, a jejich efektivní řešení.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 15.06.2023. Nahrávka semináře je rozdělena do 2 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 15.06.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Daňový balíček 2024 pro účetní praxi - nahrávka webináře

 • 714,00 Kč s DPH 21% 590,08 Kč bez DPH

 • Stručný přehled důležitých změn v oblasti daní z příjmů, DPH a pojistného, s důrazem na běžnou účetní praxi. Cílem webináře je informovat o nejdůležitějších změnách, a připravit se na jejich dopady v praxi.

  Novinky daně z příjmů fyzických osob

  Novinky daně z příjmů právnických osob

  Novinky DPH

  Úprava sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance

  Zvýšení odvodů OSVČ

  Zastropování dohod o provední práce

   

  Komu je kurz určen:

  Webinář pro účetní, které se potřebují informovat, na které změny je potřeba se připravit už nyní.

   

  Cíl kurzu:

  Stručný přehled důležitých změn, s důrazem na běžnou účetní praxi. Cílem webináře je informovat o nejdůležitějších změnách, a připravit se na jejich dopady v praxi.

   

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 17.08.2023. Nahrávka semináře je vcelku. Záznam si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

   

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2023. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

   

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • DPH - přenesená daňová povinnost - Nahrávka semináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Obsah webináře

  Nahrávka on-line semináře. Ke sledování musíte být zaregistrovaní na webu Aldekon a přihlášení. Potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  obecné seznámení s režimem přenesené daňové povinnosti

  trvalé přenesení daňové povinnosti

  dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

  poskytnutí stavebních nebo montážních prací

  dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6

  náležitosti daňových dokladů v režimu přenesení

  pozdní registrace plátce - plnění v režimu přenesení

  vykazování v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení

  časté dotazy z praxe, příklady

  upozornění na chyby z praxe, kdy nelze použít režim přenesení

  Formát kurzu

  Nahrávka on-line semináře. Záznam si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Ke sledování musíte být zaregistrovaní na webu Aldekon a přihlášení. Potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet