Náhradní plnění

Firma AldEkon nabízí firmám, které mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením účetní a vzdělávací služby. Tyto mohou být pro Vaši firmu náhradním plněním. Za každou invalidní osobu, kterou jste v daném roce měli povinnost zaměstnat a nezaměstnali, jste povinni odvést do státního rozpočtu částku 2,5 násobku průměrné mzdy za první - třetí čtvrtletí roku předchozího roku, v loni to bylo 106 068,00 Kč.

V případě, že od nás budete odebírat například účetní služby, nebo vzdělávání, tuto částku ušetříte. Jinak řečeno Vaše účetní a vzdělávací služby se každý rok pro vás zlevní až o 106 068,00 Kč.

V případě dotazů nás kontaktujte na 724 158 028, nebo na svecova@aldekon.cz.

Povinný podíl s údaji pro rok 2024

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ukládá zaměstnavateli s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.
Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za první – třetí čtvrtletí aktuálního roku.

V případě, že zaměstnáváte 25 osob, máte na výběr z těchto možností:

  • zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  • odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo
  • odvést do státního rozpočtu 106 068,00 Kč za každou nezaměstnanou OZP.

Služby k odběru pro náhradní plnění: např. účetní práce, poradenství firmy AldEkon, účast na školení, apod.
V případě, že firma nevyužívá náhradní plnění a nesplní povinný podíl při zaměstnávání OZP, je povinna zaplatit za jednoho zaměstnance 2,5 x 42 427 = 106 068,00 Kč.

V případě, že firma náhradní plnění využívá, je roční odběr služeb sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za jednoho zaměstnance 7 x 42 427 = 296 989,00 Kč.

 

 

***