DPH - jak to tedy bude od 1.7.2021?

DPH - jak to tedy bude od 1.7.2021?

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce

37 min  ·

Trochu jsem přemýšlel, jak vysvětlit povinnost nebo dobrovolnost změn v DPH od 1.7. Je pravda, že podkladem pro tyto změny je Směrnice, která v členských státech funguje na základě tzv. nepřímého účinku. To zjednodušeně znamená, že aby platila, musí vyjít novela českého zákona. Pokud nevyjde, platí MOŽNOST pro plátce (a nikoliv povinnost) postupovat podle ustanovení směrnice - tzv. přímý účinek.

Primárním adresátem směrnice je tedy stát a je jeho povinností uvést příslušné změny do života tím, že novelizuje např. tuzemský zákon o DPH. Pokud tak stát neudělá (jako teď ČR, která novelu nestihne do 1.7. vydat) nemůže po plátcích vyžadovat postup podle směrnice. Potud všechno pravda.

Jenže. V případě změn od 1.7. je to trochu jinak.

Je potřeba si uvědomit, co je podstatou hlavní změny, tedy snížení a sjednocení limitu pro prodej zboží na dálku (bývalé zasílání zboží) občanům na 10 tis. EUR. K této změně totiž dojde všude okolo nás, v ostatních členských státech EU. Jestli k ní dojde současně i v českém zákoně (nedojde ) není pro českého plátce v podstatě vůbec důležité.

Jestliže totiž např. český e-shop dodává zboží občanům na Slovensko, do Německa atd. a v součtu překročí limit 10 tis. EUR, vznikne mu povinnost zaplatit z následných dodávek slovenskou a německou DPH. Tuto povinnost ale nemá podle českého zákona o DPH! To by ani nebylo dost dobře možné. Ta vyplývá (kromě Směrnice a Nařízení Rady) z německého a slovenského zákona. Proto není v posledku pro český e-shop podstatné, jestli ke změně zákona dojde v Česku, ale jestli k ní dojde v Německu a na Slovensku, jestliže dodává zboží do těchto zemí občanům.

JAK splní český e-shop povinnost zaplatit německou daň, je druhá věc. V zásadě má stále možnost se registrovat jako standardní plátce DPH v Německu a podávat tam daňové přiznání běžným způsobem. Kromě toho ale má nově možnost (právě na základě evropské legislativy) využít režim OSS, který česká finanční správa spouští naštěstí bez ohledu na to, že novela českého zákona dosud neproběhla.

Snad je to srozumitelné... Oč jednodušší by to bylo, kdyby to naši poslanci pro změnu jednou stihli

Ing. Jiří Klíma FB 28.6.2021