JAK MÍT VÍCE KREATIVNÍCH NÁPADŮ? PODLE VĚDY EXISTUJE KLÍČ

Teresa Amabile, sociální psycholog a profesor univerzity Harvard Business School, vytvářela několik let studii o kreativitě v pracovním prostředí v pátrání po otevření „černého boxu“ kreativity. Ty nejhlubší poznatky odhalené Teresou a jejím týmem výzkumníků obsahovaly analýzy tisíce denních záznamů od zaměstnanců ze 3 druhů průmyslu, 7 firem a 26 kreativních projektových týmů.

Výzkum prokázal, že lidé, kteří jsou celou dobu pod tlakem v daný den, se cítí kreativnější a mají tendenci být produktivnější. Překvapivé však je, že je skutečně málo pravděpodobné, že přijdou s kreativními nápady nebo budou schopni v této situaci řešit problémy kreativně.
Teresa tvrdí, že práce pod velkým časovým tlakem je jako být na běžeckém páse. Lidé si mohou myslet, že se vypořádali se vším, co k nim přišlo, ale jejich pozornost je roztříštěná a nikam se nepohnou právě v těch nejdůležitějších fázích práce. Časový tlak potlačuje kreativitu, protože lidská svoboda „přemýšlí“ o jiných možnostech a směrech.

„Našli jsme lidi, kteří jsou nejkreativnější většinu času v rozsahu od nízkého až středního časového presu.“

Permanentní jednání pod velkým tlakem není udržitelné.
Manažeři, kteří věří, že nadměrná aktivita je charakteristickým znakem inovace, dělají velkou chybu. Nejen v tom ohledu, že to může vést k vyhoření a ztížení celého procesu, ale také to může zabít kreativitu ve velmi krátkém čase.
Zatímco nemůžete kreativní proces řídit sami, můžete s jistotou řídit podmínky pro tvorbu kreativity. Manažeři mohou například podniknout kroky k ochraně svého času tak, že zapojí také podřízené do procesu kreativity. Tak by to mělo fungovat především v případech, kdy je vyžadován opravdu vysoký stupeň tvořivého ducha.

3 KLÍČOVÉ MYŠLENKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝZKUMU

1. Pomáhat lidem porozumět významu jejich práce, je priorita číslo jedna. Nechejme je přijít si na důležitost toho, co dělají, aby mohli následně přeměnit to, co se podílí na potřebách zákazníků v určitou sociální potřebu – tohle firma potřebuje, aby se mohla posouvat dopředu.
2. Snažit se nechat lidem dostatek prostoru pro projekty, díky nimž pak mohou objevovat, provést výzkum, aby zjistili informace, které potřebují a následně si mohli s výsledkem pohrát. Neznamená to nedefinovat časový rámec, ale pravděpodobně budou lidé věnovat práci více času, než běžně věnují ve většině firem a projektů.
3. Dát lidem prostor mít klid při práci, aby se mohli soustředit způsobem, který jim vyhovuje. Tohle opravdu může zlepšit produktivitu a kreativitu.


Zdroj: https://www.inc.com/linda-naiman/does-time-pressure-boost-creative-thinking-or-hinder-it-answer-may-surprise-you.html?cid=readmoretext_ab