JAK VAŠE CHOVÁNÍ MŮŽE OVLIVNIT FUNGOVÁNÍ TÝMŮ?


Nejprve naslouchám.
Abyste si vybudovali důvěru, naučte se respektovat, že ostatní mohou přemýšlet a cítit se vzhledem k různým situacím jinak než Vy. Pak budete na dobré cestě k umění naslouchat.

K aktivnímu naslouchání patří pokládání otázek a vyslechnutí odpovědí partnera, vyhněte se okamžitému úsudku. Pokud pravidelně a obratně nasloucháte ostatním, jste s nimi v  kontaktu natolik, že jste schopni vnímat hodnotu jejich zkušeností. Pomůže to pak nejen v identifikaci slabých a silných stránek, ale i v rozpoznání stylu komunikace všech členů týmu. Zároveň jim dáváte najevo, že to, co je důležité pro ně, je důležité i pro Vás. Vaše názory mají jednoznačně větší váhu, protože jsou založeny na vzájemné aktivitě obou stran.

Ukazuji empatii.
Pokud se kromě naslouchání snažíte pochopit individuální perspektivy jednotlivých členů týmu, znamená to, že máte schopnost kognitivní empatie. Náklonnost je však také možné získat z projevení emocionální empatie, v rámci které pracujeme nejen se sdílením svých pocitů, ale chápeme i pocity druhých.

Například, pokud kolega s Vámi sdílí své trable, můžete si myslet „To je maličkost. Já se s tím předtím taky nějak popral.“ Pokud se toto stane, zastavte se a zkuste popřemýšlet, kdy jste byli přesně v situaci, kdy jste se cítili vystresovaní nebo zahlceni. Vybavte si tyto pocity, abyste se s druhou stranou více ztotožnili a zkuste zareagovat jinak.

Jsem nápomocný.
Jedna z nejrychlejších cest k důvěře je věřit v pomoc druhých. To si můžeme ukázat na jednoduchém příkladu.

Popřemýšlejte o svém oblíbeném šéfovi nebo kolegovi. Ne jakou školu má, jaký titul a úspěchy – žádné z těchto detailů nejsou relevantní pro váš vztah. Ale co když byl ochotný se Vám věnovat a pomáhat s případnými komplikacemi i přes jeho náročný program? Takové gesto si zapamatujete.

Důvěra je běh na dlouhou trať. Pomáhejte kdykoliv a kdekoliv budete moct.

 

Nesouhlasit a konat.
Nesouhlasit a konat neznamená myslet si, že je váš tým špatný nebo mu něco chybí a Vy jste nuceni dělat to, co schválí většina i přes Vaši nelibost. Jde o upřímný a skutečný závazek jít s Vaší plnou podporou s týmem, i když nesouhlasíte. Samozřejmě byste měli ostatním členům vysvětlit, zda jsou si vědomi Vašich obav. Ale pokud se dostanete do bodu „nesouhlasit a konat“ - získáváte další cennou schopnost, protože tímto dáváte všem prostor experimentovat a růst a mezi Vámi a týmem se vytváří důvěra na té nejvyšší úrovni.


Jsem pokorný.

Být pokorný se nerovná malému sebevědomí nebo nedodržení vlastních názorů a principů. Pokora je uvědomění, že nevím vše. Znamená to dokázat říct druhým (pro mnohé z nás ty dvě nejtěžší slova) omlouvám se a nebát se nechat poučit v oblastech, o kterých toho příliš nevíme.


Chválím upřímně a konkrétně.

Pokud ostatní chválíme, divte se nebo ne, uspokojujeme jejich základní lidskou potřebu. Pokud si Vaši kolegové všimnou, že si vážíte jejich práce, budou přirozeně motivovaní. Jak tedy postupovat? Řekněte jim, proč si jich vážíte a pamatujte, že každý si zaslouží pochvalu. Tím, že se naučíte rozpoznávat talent a ty nejlepší stránky v lidech, se kterými spolupracujete, pomůžete jim rozvíjet se a být stále lepšími.

 

Zdroj: https://www.inc.com/justin-bariso/google-spent-years-studying-effective-teams-this-single-quality-contributed-most-to-their-success.html?cid=nl029week02day08