Je potřeba mít správné a potřebné informace

Letáček připravený městem Prostějov. Bude jen dobře, nebude-li potřeba, ale ....

Zřízené krizové linky s dobou provozu od 8.00 hod. do 18.00 hodin každý den, včetně sobot, nedělí a svátků.
Tel: 605 162 963
Tel: 605 236 431