Kompenzační bonus

OSVČ mohou kompenzační bonus kombinovat ve stejném období s:

  • rodičovským příspěvkem
  • důchodem
  • příjmy ze zaměstnání (převažující část příjmů ovšem musela před uzavřením pocházet z podnikání)
  • klasickým ošetřovným pro zaměstnance
  • příspěvkem na bydlení
  • dávkami v hmotné nouzi (ale pozor na to, že kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplacené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi, takže ovlivňuje výši této dávky)

OSVČ nemohou kompenzační bonus kombinovat ve stejném období s:

 
  • podporou v nezaměstnanosti
  • ošetřovným pro OSVČ
  • programy Antivirus na zaměstnance
  • speciálními dotačními programy Covid

Co se týče společníků eseróček, u nich lze čerpat jak bonus, tak program Antivirus, jelikož subjektem bonusu je společník (fyzická osoba), zatímco subjektem programu Antivirus na zaměstnance je právnická osoba (s.r.o).