KRAJ NABÍZÍ NOVÉ DOTAČNÍ PROGRAMY

Pro letošní rok vzniklo několik nových dotačních programů a titulů. Například u Programu obnovy venkova Olomouckého kraje došlo k navýšení částky pro čerpání o 15 milionů korun. Tyto peníze jsou určeny pro obce, které mohou finance získat především na podporu a budování infrastruktury obce nebo na přípravu plánovací a projektové dokumentace. Dále mohou samosprávy žádat například o podporu při výstavbě cyklostezek, přechodů pro chodce, výstavbu a rekonstrukci sportovišť, obnovu vodohospodářské infrastruktury nebo na prevenci kriminality.

Ke změnám došlo i v dotačních programech týkajících se sportu, kultury a památkové péče. Došlo k celkovému navýšení o 74, 55 milionů korun, přičemž byl vytvořen jeden úplně nový – Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2018, s dotačními tituly Podpora celoroční sportovní činnosti a Podpora přípravy dětí a mládeže ve vrcholových sportovních klubech.

Zdroj: Olomoucký kraj – měsíčník občanů Olomouckého kraje – číslo 1 / Leden 2018