Novela DPH od 1.7.2021

Novela DPH od 1.7.2021

Novela DPH od 1.7.2021
Upozorňuji, že je v běhu novela daně z přidané hodnoty, která by měla nabýt účinnosti od 1. července tohoto roku. Jde o sněmovní tisk 867, k nalezení na stránkách Poslanecké sněmovny. Bohužel to začíná vypadat, že se novela k 1.7. opět nestihne, přestože jde o unijní změny, které je ČR povinna implementovat včas. Přestože se změna zákona asi nestihne, pokud se vás budou zásahy do DPH týkat, je nezbytně nutné je zaznamenat. O co půjde?
První oblastí, která projde masivními úpravami, je stávající režim zasílání zboží, tedy dodání zboží do EU pro občany. Taková dodávka není samozřejmě osvobozená od daně, ale dosud je zdaňovaná českou DPH, pokud není překročen roční limit, který má každý stát EU stanoven samostatně (v rozpětí od 35 do 100 tis. EUR). Pokud dojde v jednotlivém státě k překročení limitu, má dodavatel povinnost se v této zemi zaregistrovat jako plátce DPH a další dodávky zdaňuje místní daní.
Od 1. 7. 2021 bude limit pro registraci v členském státě ukončení přepravy zboží sjednocen na částce 10 tis. EUR, tedy významně klesne. Navíc, tento limit se bude počítat v součtu za všechny dodávky občanům do jiných členských států, ne jako dosud individuálně. To znamená, že mnoho českých e-shopů, které dodávají do jiných zemí, mnohem snáz překročí hranici pro registraci. Samozřejmě by to znamenalo pro některé obchody registraci ve více zemích a bylo by to extrémně administrativně náročné.
Z toho důvodu bude rozšířen stávající režim MOSS, tedy tzv. jedno správní místo, který dosud funguje pouze u elektronických služeb. Z tohoto režimu se stane OSS (one stop shop) a kromě elektronických služeb zahrne právě tzv. prodej zboží na dálku, což je nový termín pro zasílání zboží. To znamená, že e-shop se zaregistruje elektronicky do tohoto režimu u českého správce daně a bude podávat speciální daňové přiznání, v samostatných termínech, na FÚ Brno 1. V tomto přiznání bude muset odvést daň každého státu, do kterého bude občanům dodávat, ale pointa je v tom, že to vyřídí z domu a komunikovat bude s českým finančním úřadem.
Pokud víte, že se vás tahle úprava bude týkat, a že překročíte limit 10 tis. EUR, doporučuji na nic nečekat a zaregistrovat se do režimu OSS zavčas. Registrace je možná již od 1.4.2021 (výborné datum, na apríla ????), a to přes stránky finanční správy. Tamtéž najdete základní informace k celému systému OSS, které finanční správa už nachystala i přes zpoždění novely zákona. To oceňuji, protože jde o celounijní změny, které je nutno zapracovat bez ohledu na prokrastinaci českého zákonodárce...
Kromě toho ke všem změnám ohledně OSS vyšly Vysvětlivky Evropské komise, které jsou také ke stažení na stránkách finanční správy. Vysvětlivky mají sto stran, dobrá zpráva je, že v češtině ???? Doporučuji ke čtení za dlouhých jarních večerů.
Ještě se k tomuto tématu vrátím, možná i v nějakém semináři, protože změn ohledně OSS je víc, včetně služeb pro občany, elektronických platforem atd. Zatím ale myslím stačí takto..
Autor Ing. Jiří Klíma, FB 19.5.2021
.