Platební karty mimo EET

Víte o změně, která se týká plateb kartou? Od 1. března 2018 se už nevztahuje povinnost evidovat tržby na platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních terminálů, tak na online  internetové platby. Po 1. březnu 2018 můžete dobrovolně dál tyto platby evidovat, abyste nemuseli měnit nastavení používaných systémů.

Od 1. března 2018 také nemusíte mít na účtence uvedeno DIČ poplatníka. A to nejen DIČ poplatníka, který tržby eviduje, ale též DIČ pověřujícího poplatníka. Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému Finanční správy však zůstává zachována. Můžete se zase sami rozhodnout, zda budete DIČ na účtence dobrovolně uvádět, nebo ne.