Proč organizuji a řídím akce, které mají za úkol, aby účastníci poznali sami sebe?

Absolvovala jsem v rámci své profese spoustu školení. Troufám si tvrdit, že víc, než kdokoli v mém okolí, a to proto, že vzdělávání organizuji, tak využívám možnost tato školení absolvovat. Během roku tak projdu přibližně 25 celodenních...

Proč organizuji a řídím akce, které mají za úkol,  aby účastníci poznali sami sebe?


Absolvovala jsem v rámci své profese spoustu školení. Troufám si tvrdit, že víc, než kdokoli v mém okolí, a to proto, že vzdělávání organizuji, tak využívám možnost tato školení absolvovat. Během roku tak projdu přibližně 25 celodenních seminářů v naší společnosti AldEkon.  Některá témata se opakují, protože jsou stále žádaná a je po nich poptávka, ale zařazujeme i spoustu nových, a to zejména proto, že já stále toužím poznávat něco nového. Setkávám se se spoustou nových lektorů, když mě zaujme, snažím se ho získat pro nás. Pak vybírám z jeho nabídky témata, která mě oslovují.

Každé školení mi něco dalo pro můj profesní i soukromý život.

Absolvováním všech těch seminářů jsem nabyla přesvědčení, že je prvořadé a důležité poznat sama sebe. Kdo nezná sebe, nemůže na sobě dost dobře pracovat. Nemám na mysli žádnou typologii ani test osobnosti. Pro mě je důležité umět si sama vyhodnotit situaci, ve které se nacházím. Tak  také pracuji i s lidmi kolem sebe. Osvědčila se mi technika masterimindů (sdílení myšlení), kterou jsem se naučila v ročním projektu Moudré podnikání žen. Po něm následoval kurz pro facilitátory. Facilitátor je v podstatě průvodce, nebo moderátor, který vede a řídí diskusi na předem určené téma tak, aby výsledkem byla odpověď na danou otázku. Druhotným, ale neméně cenným efektem pak je, že si zúčastnění zvyšují vlastní sebevědomí, a sami nacházejí  řešení .

Miluji atmosféru takových seminářů. Na konci je nálada účastníků  naprosto odlišná od té, se kterou přijeli. Odjíždějí pozitivně naladěni a nadšeni pro další kroky práce se sebou. Vědí sami o sobě něco víc a mají vyjasněné své životní situace.

To právě je ten důvod, proč to dělám a vím, že to má smysl…   Denisa Švecová

-majitelka AldEkonu-