SP a ZP pro OSVČ na půl roku ZADARMO!

OSVČ od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohyna sociální a zdtavotní

ppojištění a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku

odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku.

Tato částka se živnostníkům zcela promine!