Trápí vás nízká nezaměstanost?

 

 

Trápí vás nízká nezaměstnanost?

Zdá se vám ta otázka v dnešní době hloupá? Spoustu firem trápí současný stav nezaměstnanosti víc, než kdykoli předtím. Dříve, když potřebovali zaměstnance,  mohli si vybírat a vybrat, zájemců se hlásilo několik, a nároky na odměnu či „něco navíc“ se moc neřešilo. Dnes je stav opačný. Potencionální zaměstnanci, kteří hledají zaměstnání, obyčejně také hledají „něco“ lepšího, než mají nyní, to znamená vyšší odměnu, rozvrh pracovní doby, benefity. Zaměstnavatel pak řeší, co nabídnout, aby se stal pro zájemce atraktivní a žádaný. Je několik možností, dovolená navíc, krátkodobé zdravotní volno, finanční příspěvky, apod. To jsou pro zaměstnance výhody, pro zaměstnavatele náklady.

Stále více zaměstnavatelů si uvědomuje, že vzdělání a vzdělávání zaměstnanců je výhoda oboustranná.   Většina zaměstnanců si potřebu dalšího vzdělávání, které zaměstnavatel zaměstnanci umožní a zprostředkuje, uvědomuje, a toto vzdělávání vidí jako vítaný bonus. Neustálé vzdělávání přináší seberealizaci, větší důvěru v sebe sama, a vede tak k podávání lepších pracovních výkonů, a také k větší loajalitě vůči zaměstnavateli.

Mezi nejdůležitější vzdělávací aktivity patří komunikační dovednosti, manažerská školení, zvládání stresu,  odborný růst atd.

Pokud se firma rozhodne pro vzdělávání zaměstnanců, je to krok, který se bezesporu vrátí, a to v podobě spokojených zaměstnanců, klientů a zákazníků. To je cesta k úspěchu, rozšíření firmy, získávání nových zakázek, ať už pomocí účinné prezentace služeb a výrobků, schopnosti zaměstnanců zvládat náročné situace nebo schopnosti vedoucích pracovníků vést k těmto cílům kolektiv.

V současné době se naskýtá možnost snížit vynaložené náklady na vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím dotací, které mohou uhradit až 85% přímých nákladů souvisejících se vzděláváním zaměstnanců a stoprocentně pokryjí mzdy zaměstnanců za dobu účasti na vzdělávacích kurzech a seminářích. Může být něco ještě výhodnějšího pro obě strany?