Zázrak s názvem telefon

Když pan Bell, který se zabýval tvorbou lidské řeči, výchovou hluchoněmých a elektromagnetickým přenosem řeči, skládal svůj vynález, určitě netušil, že začátkem 21.století bude mít tento přístroj, pravda v docela jiné podobě, skoro každý, od malých dětí po seniory vysokého věku. Původní účel tohoto komunikačního prostředku byl pouze přenos lidské řeči. Když svůj telefon nabídl americké a britské vládě. Britský poštovní úřad odpověděl, že Američané snad takovou věc potřebují, ale Angličané předávají zprávy pomocí malých chlapců, kteří přenášejí listy mezi adresáty… Dovedete si představit dnešní marketing bez tohoto přístroje? Kolik by bylo potřeba malých uběhaných chlapců s lístečky v ruce? 


Samozřejmě, všechno prochází vývojem. Dnešní telefon je součástí našeho uspěchaného života, bez které si svou existenci představit nedovedeme. Dokonce už byly popsány i fobie z toho, nemít tento přístroj po ruce, tzv. nomofobie. Příznačné pro dnešní dobu ale je, že ta závislost je spíše na psaní sms zpráv, připojení k sociálním sítím a hraní her, než závislost na telefonování jako takovém. Není všechno kolem telefonů pro život pozitivní, ale když už tento přístroj existuje, nebylo by fajn, využít ho v náš prospěch, a prostřednictvím toho ďábelského zařízení vylepšit naše obchodní a marketingové skóre? 


 Pro každou firmu, každou společnost je životně důležitý odbyt toho, co nabízí, ať už je to výrobek, služba, obojí… Jak lépe dát na vědomí svým potencionálním klientům, že jsme tady a máme pro ně svůj produkt?  Jenomže…. Ano, jenže se to musí umět. Je snadné vzít telefon do ruky, navolit číslo… a co dál? Co říct, abychom sami sobě nedělali službu „medvědí“? Co je cílem takového telefonátu? Realizace obchodu nebo získání klienta pro další komunikaci. Zda bude telefonní hovor úspěšný, nezáleží pouze na kvalitě a ceně nabízené služby či produktu, ale především na schopnostech volajícího. Člověk na telefonu musí reagovat rychle, zdvořile a profesionálně za každé situace. Měl by být připravený na doplňující otázky, měl by být klidný, pozitivní a empatický. Najít tu správnou míru toho všeho není jednoduché ani bezproblémové. Ještě, že jsou lidé, kteří za léta své vlastní praxe našli cestu a způsob, jak dosáhnout svého cíle za přijatelných podmínek pro obě strany, volajícího i volaného, a mít dobrý pocit nejen z úspěšného obchodu, ale i z komunikace s druhým člověkem. Komunikace mezi lidmi byl vlastně i původní účel tohoto, dnes už nenahraditelného vynálezu.


Děkujeme, pane Belle.

 

Chcete i Vy telefonováním něco dokázat?

Přihlašte se na náš seminář  OBCHOD PO TELEFONU - DOMLUVTE SI SCHŮZKU, kde vás to velice dobře naučí naše lektorka Bc. Regina Vondrová!