Změny v DPH - pokračování - služby

Změny v DPH - pokračování - služby

Změny v DPH - pokračování - služby

Od 1.7.2021 dojde mimo jiné ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování některých služeb občanům z jiných členských států. Jak víte , v případě, že český plátce poskytne službu občanovi (osobě nepovinné k dani) z jiného členského státu, záleží režim DPH na tom, kde je místo plnění. V základním režimu se místo plnění stanoví podle sídla poskytovatele služby, tedy ČR a služba je zdaněna českou DPH. Tak by tomu bylo např. kdybych jako daňový poradce poskytl poradenskou službu slovenskému občanovi. Bez ohledu na to, kde bychom se sešli, místo plnění je v ČR podle mého sídla a já zdaňuji českou daní. To platí u všech služeb v tzv. základním režimu (§ 9 odst. 2 DPH).

Jinak tomu ale bude, když český plátce poskytne slovenskému občanovi službu, která se neřídím základním pravidlem, ale místo plnění je upraveno ve výjimkách (§§ 10, 10a, 10b atd.). Velmi častým příkladem jsou např. služby vztahující se k nemovitosti. Podle § 10 se v tomto případě místo plnění řídí tím, kde je ona nemovitost. Nebo elektronické služby (on-line), u kterých se místo plnění řídí bydlištěm příjemce, i když jde o občana.

Elektronické služby jsou už nějakou dobu vyřešeny přes registraci do MOSS systému, tedy režimu jednoho správního místa. Pokud je překročena hranice 10 tis. EUR za rok, může se český poskytovatel těchto služeb zaregistrovat do MOSSu nebo se samozřejmě může registrovat jako plátce v každé zemi, do které tyto služby poskytuje. Připomínám, že do překročení částky 10 tis. EUR jsou elektronické služby pro občany zdaňovány podle základního pravidla, tedy českou DPH.

Služby k nemovitosti jsou ale trochu jiný příběh. Jestliže česká firma např. opraví dům na Slovensku pro slovenského občana, má v tuto chvíli od koruny (žádný limit!) povinnost registrace na Slovensku a zdanění slovenskou DPH. Je tomu tak proto, že místo plnění takové služby je Slovensko (kde se nachází nemovitost) a dodavatel má proti sobě občana, nikoliv slovenského plátce, který by odvod slovenské DPH vyřešil pomocí reverse-charge. A na služby k nemovitosti se dosud nedal použít MOSS systém.

A to se konečně dostávám ke změně od 1.7.2021 . Na místu plnění v případě služeb k nemovitosti se nic nemění. Ani na povinnosti zdanit takovou transakci slovenskou daní, ani na tom, že tato povinnost stíhá dodavatele (má-li proti sobě občana). Ale zásadní změna je, že i pro tyto služby bude možné využít MOSS, nově OSS systém. Tedy elektronická registrace v ČR na českém finančním úřadě a vyřízení slovenské DPH přes českou finanční správu (blíže informace na webových stránkách finanční správy). Jak jsem psal už v minulém příspěvku, odvod jednotlivých daní přes OSS nebude asi jednoduchý, ale nepochybně bude jednodušší než registrace přímo na místě třeba v deseti zemích.

Tento nový postup u služeb pro občany přes OSS bude možné využít nejen na služby k nemovitosti, ale i na ostatní případy, kdy se místo plnění nestanoví podle základního pravidla (přeprava, zprostředkování atd.). Zdůrazňuji ale, že u těchto služeb nadále nebude žádný limit pro registraci, žádných 10 tis. EUR (to je hranice pouze pro elektronické služby). Pořád tedy bude nutné se v případě poskytnutí např. stavebních prací pro občana na Slovensku zaregistrovat už pro první službu, bez ohledu na částku. Bude ale možno si zvolit buď registraci na místě samém a standardní režim lokálního plátce nebo registraci do OSS.

 

Autor Ing. Jiří Klíma, FB 23.5.2021