Změny v sociálním a zdravotním pojištění od 1.1.2021

Od ledna 2021 se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění a s tím související další čísla

  • všeobecný vyměřovací základ  vzroste na 34 766 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0194
  • průměrná mzda činí 35 441 Kč

Sociální pojištění v roce 2021

 

2020

2021

Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění)

1 672 080 Kč

1 701 168 Kč

Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost)

104 508 Kč

106 332 Kč

Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost)

41 808 Kč

42 540 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ HČ

8 709 Kč

8 861 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ VČ

3 484 Kč

3 545 Kč

Minimální měsíční záloha HČ

2 544 Kč

2 588 Kč

Minimální měsíční záloha VČ

1 018 Kč

1 036 Kč

Rozhodná částka pro VČ

83 604 Kč

85 059 Kč

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ

6 000 Kč

7 000 Kč

Minimální nemocenské

126 Kč

147 Kč

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění

3 000 Kč

3 500 Kč

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2021 se zvyšuje z původních 3 000 Kč na 3 500 Kč měsíčně. Tato částka bude ještě potvrzena samostatným sdělením MPSV. Jde o hranici rozhodného příjmu pro zaměstnání malého rozsahu. Od ledna 2021 tedy v případě zaměstnání malého rozsahu (tj. zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, anebo příjem není sjednán vůbec) bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 3 500 Kč. Bez účasti na nemocenském pojištění do 3499Kč.

Minimální nemocenské pro OSVČ pro rok 2021  bude činit 147 Kč.