Úspory energií

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Jaká je výše dotace?

Míra podpory se pohybuje od 35% pro velké podniky po 50% pro malé podniky.

Alokace výzvy výrazně převyšuje poptávku. Proto neváhejte s přípravou projektu. Máte velkou šanci uspět!