Aktuálně k DPH - ZRUŠENO. PŘIHLASTE SE NA WEBINÁŘ ON-LINE NA STEJNÉ TÉMA, VE STEJNÉM TERMÍNU

Aktuálně k DPH - ZRUŠENO. PŘIHLASTE SE NA WEBINÁŘ ON-LINE NA STEJNÉ TÉMA, VE STEJNÉM TERMÍNU

Program kurzu

 


 

AKTUÁLNĚ K DPH

 Daň z přidané hodnoty prochází v roce 2020 podstatnými legislativními změnami, především v oblasti unijních plnění, přičemž další změny se připravují pro rok 2021. Cílem tohoto semináře je podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka praktických důsledků pro podnikatelské subjekty. Seminář je tematicky zaměřen jak na tuzemská, tak i unijní a zahraniční plnění.

 

Z obsahu:

 

Dodání zboží do EU – nová pravidla a podmínky osvobození

Sazby daně, změny a výklady

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Přemístění zboží, konsignační sklady

Opravné doklady

Aktuální výklady a stanoviska GFŘ

... a mnoho dalšího

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. Na vyžádání jej můžeme, po absolvování kurzu, po dohodě s lektorem, dodat i v elektronické podobě. 

Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit. 

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

 

Chcete vědět víc? Zavolejte nám. Kontakt 

 

Úroveň kurzu 3 – Pokročilí

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.