Aktuální otázky pracovního práva v roce 2015 a 2016

Program kurzu

Přehled nových právních předpisů, zejména, novel zákoníku práce, (nová právní úprava pracovních poměrů na dobu určitou, atd.)

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s novelami zákoníku práce, zejména:

 • s novou právní úpravou pracovních poměrů na dobu určitou, která platí od 1. 8. 2013.
 • s rozsáhlou novelou zákoníku práce, která byla přijata v souvislosti s novým občanským zákoníkem a platí od 1. 1. 2014.
 • s novelou zákoníku práce, která má platit v roce 2015

Zvýšená pozornost bude rovněž věnována nové právní úpravě pracovně lékařských služeb (vstupní, periodické lékařské prohlídky, atd.)

Výklad bude zaměřen zejména na ty oblasti – části zákoníku práce:

 • které byly novelizovány
 • které byly upraveny zcela nově – např. pracovnělékařské služby
 • kde došlo k hlavním změnám
 • které v praxi působí největší problémy
 • vznik pracovního poměru
 • obsah pracovní smlouvy
 • skončení pracovního poměru
 • pracovní doba, přestávka v práci, práce přesčas
 • odměňování - zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce (příplatky za přesčasy, za noční práci, za práci ve svátek apod.).
 • náhrada mzdy zaměstnavatelem za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, kontrola práce neschopných zaměstnavatelem.
 • dovolená
 • 3. rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech
 • 4. diskuse - v průběhu semináře

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 6 hodin