Analytické metody pro efektivitu procesů ve firmě - zvyšování efektivity procesů

Analytické metody pro efektivitu procesů ve firmě

Lektor: Mgr.. Miroslava Jirásková

 

Obsah:

Analytické metody – na co se konkrétně zaměřit

Využití informačních systémů při optimalizaci procesů

Využití IS jako nástroje řízení, nejen jako evidenci dat

Jednoduché jednorázové metody : 5S, Kanban, IDOKA, Poka Joke a SMED

Komplexnější metody trvalého zlepšování : JIT, Kaisen Blitz, Six Sigma

 

 

 

 

 

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Objednávka školení

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

Analytické metody pro efektivitu procesů ve firmě - zvyšování efektivity procesů
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Mgr. Jirásková Miroslava

Mgr. Jirásková Miroslava

Absolvovala jsem FF UP Olomouc, obor sociologie - andragogika. Nyní působím v PhD. programu na Katedře psychologie a patopsychologie na PdF UP Olomouc. Dále působím jako lektorka v Programu primární prevence pro školy a jsem redaktorka rubriky Inspirace časopisu Gymnasion.