Bezchybný e-mail a jiné texty aneb Pravopisné jistoty a novinky

Program kurzu

Kurz je určen všem, kteří si chtějí být jisti, že v jejich textech nezůstávají pravopisné chyby. Nezáleží přitom na tom, zda jde o e-mail, PR-článek, tiskovou zprávu, vědeckou práci, nebo cokoliv jiného.

Účastníci kurzu si zopakují všechna základní pravopisná pravidla, zjistí, v čem mají slabiny, a dozvědí se o pravopisných novinkách.

Zvláště důkladně budou vyloženy a procvičeny jevy, v nichž se obecně nejčastěji chybuje.

Výklad je koncipován tak, aby byl přínosem jak pro ty, kteří mnohá pravopisná pravidla už zapomněli, tak pro ty, kteří chybují pouze ve zvláště obtížných jevech (interpunkce, velká písmena apod.).

---

V kurzu systematicky probereme základní pravopisné oblasti:

psaní i/y: neznámá nebo méně známá („neškolní") vyjmenovaná a cizí slova, složitější případy koncovek,
psaní s/z: základní pravidla a slova, která se jim vymykají, písmeno s/z jako nositel stylové charakteristiky slova,
psaní velkých písmen: pravidla vs. úzus, tlak marketingu, všeobecně rozšířené chyby,
psaní spřežek a cizích slov: hlavní tendence ve spřahování a počešťování slov, nesystémové jevy,
psaní interpunkčních znamének: základní i složitější pravidla pro umisťování větných čárek a dalších znamének (pomlčka, spojovník,
uvozovky aj.), psaní výčtů,
psaní zkratek a značek.

Všechny jevy jsou vyloženy a procvičeny v přirozených kontextech. Účastníci kurzu mají možnost zeptat se na cokoliv z vlastní praxe, zároveň ale platí, že nikdo není vyvoláván ani „zkoušen", aby kurz probíhal v příjemné atmosféře.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 3 – Pokročilí
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Mgr. Táborský Jan

Mgr. Táborský Jan

Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl semináře a přednášel na téma pravopis, stylistika odborného textu, syntax, lexikografie, sociolingvistika aj., celkem více než 1500 hodin výuky). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst, např. na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR nebo v Armádě České republiky. Byl výkonným redaktorem popularizačního časopisu Čeština doma a ve světě. Dlouhodobě spolupracuje s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka: kromě redakčních prací a poradenství se významně podílel na tvorbě jejího e-learningové studijního programu (redigování a technické zpracování cca 20 kurzů). V současné době vede agenturu Syntagma (jazykové korektury, redakční práce, zakázkové psaní a copywriting) a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy. Provozuje facebookové stránky Jazykové zajímavosti a je autorem knihy Jazykové jednohubky.