Český pravopis: procvičování a novinky

Program kurzu

  • V kurzu probereme všechny základní oblasti českých pravopisných pravidel (problematiku s/z, i/y, velkých písmen, spřežek, cizích slov, interpunkce, značek a zkratek aj.). Zvláštní pozornost bude přitom věnována jevům, v nichž se nejčastěji chybuje, jevům, které jsou obvykle ve školách vykládány zjednodušeně, a jevům, jejichž výklad se v posledních letech v kodifikačních příručkách změnil (naposledy v Akademické příručce českého jazyka z r. 2014)..
  • Všechny okruhy jsou procvičovány formou krátkých (několikařádkových) korektur, aby si účastníci kurzu ověřili, že jsou chyby schopni odhalovat v běžném textu, nikoliv jen opravovat ve specializovaných cvičeních.
  • Správná řešení budou vždy důkladně zdůvodněna, což usnadní jejich zapamatování.
  • Přejeme si, aby se účastníci kurzu cítili dobře: nikdo není proto vyvoláván a „zkoušen". Na druhou stranu platí, že lektor ochotně odpoví na všechny otázky, a to i po skončení kurzu (popř. formou následných e-mailových konzultací).

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 6 hodin