Cestovní náhrady

Program kurzu

Cestovní náhrady

21. 10. 2014 -  Školící centrum Hotel Tennis club, Za Kosteleckou ulicí 49, 79607 Prostějov

Lektor: Ing. Christian Žmolík

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Cestovní náhrady v podmínkách nového občanského zákoníku

- Právní předpisy v oblasti cestovních náhrad
- Zásady při vyplácení CN
- Podmínky pro poskytování CN zaměstnancům, OSVČ, společníkům a statutárním orgánům právnických osob
- Daňová uznatelnost CN
- Povinnosti zaměstnavatele před pracovní cestou
- Poskytování záloh na pracovní cesty
- Druhy cestovních náhrad a podmínky pro jejich vyplácení
- Stravné
- Výdaje za ubytování
- Jízdní výdaje
- Jízdní výdaje za cesty k návštěvě člena rodiny (při dlouhodobých pracovních cestách)
- Nutné vedlejší výdaje
- Tuzemská a zahraniční pracovní cesta – rozdíly při poskytování cestovních náhrad
- Vypořádání zálohy na pracovní cestu, přepočet měn
- Dotazy
- Diskuze

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Žmolík Christian

Ing. Žmolík Christian

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.