Co musí udělat firmy do 30. 6. 2014 v důsledku účinnosti NOZ + ZOK

Program kurzu

Co musí udělat firmy do 30. 6. 2014 v důsledku účinnosti NOZ + ZOK

22. 5. 2014 -  Školící centrum Hotel Tennis club, Za Kosteleckou 49, 79607 Prostějov

Lektor: JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D.

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Návod, jak se postavit k novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích jako majitel firmy, jaká je nová zodpovědnost jednatelů a společníků firem.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

JUDr. Šmíd Ondřej, Ph.D.

JUDr. Šmíd Ondřej, Ph.D.

Absolvent doktorského studia Právnické fakulty v Olomouci. Pracuje jako advokát v Advokátní kanceláři Mgr. Čestmíra Sekaniny v Boskovicích a externě spolupracuje s PF UP v Olomouci, kde působí na katedře občanského a pracovního práva. Věnuje se publikační činnosti se zaměřením na oblast rodinného práva a občanského zákoníku.