Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a v roce 2023

DPPO
za rok 2022 a v roce 2023

Popis kurzu

Předmětem semináře je výklad nejvýznamnějších ustanovení zákona o daních z příjmů a jejich vazba na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 a současně i upozornění na změny platné pro rok 2023.

 

V letošním roce nově máte možnost sledovat živé školení odkudkoli přes on-line připojení Google Meet.

V rámci tohoto přímého přenosu můžete písemně pokládat dotazy lektorovi. Obdržíte písemné materiály vypracované lektorem.

V objednávce školení vyberte variantu, která vám bude nejvíce vyhovovat.


Objednávka školení

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

Program kurzu

  • Změny v oblasti hmotného majetku a praktické dopady do základu daně v DPPO

  • Nová úprava oblasti technického zhodnocení

  • Nehmotný majetek – nový režim roku 2022, 2023

  • Daňové a nedaňové náklady – upozornění na hlavní problematické okruhy

  • Snižující položky základu daně, dary

  • Nová úprava daňové ztráty a její dopady pro zpracování DPPO 2022

  • Aktuální závěry KV KDP a judikáty NSS

  • Odpovědi na dotazy účastníkůJak to bude probíhat?

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. V případě on-line školení zasíláme tyto studijní materiály v elektronické podobě, pokud je školení prezenční, připravíme podklady přímo na školení v papírové podobě.

On-line školení realizujeme prostřednictvím MS TEAMS nebo Google meet. Nejpozději den před konáním školení vám zašleme odkaz, prostřednictvím kterého se připojíte k webináři.

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

U prezenčních školení je v ceně zahrnuto občerstvení s nápoji během školení a oběd.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 86 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.