Daň z příjmu ze závislé činnosti (DPZČ)

Program kurzu

Daň z příjmu ze závislé činnosti (DPZČ)

25. 2. 2014 -  Hotel TENNIS CLUB, Za Kosteleckou 49, Prostějov

Lektor: Ing. Milan Lošťák

 

Prezence:    8:00 -   9:00
Školení:       9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

 

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ 2013 A ZMĚNY PO 1. 1. 2014

Roční zúčtování mezd 2013 – kdy lze a kdy nelze provést.
Kdy je povinné daňové přiznání.
Změny platné v roce 2014 – pozitivní i negativní dopady.
Sporné daňové úpravy.
Vše kolem zdaňování mezd, odpočtů, daňových slev a daňového zvýhodnění.
Další předpokládané změny.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Lošťák Milan

Ing. Lošťák Milan

V daňové správě působí nepřetržitě již od roku 1985 v nejrůznějších funkcích, v letech 1993 až 2012 ve funkci zástupce ředitele Finančního úřadu v Olomouci a v současnosti ve funkci zástupce vedoucího oddělení řízení rizik při správě daní na Finančním úřadu pro Olomoucký kraj. Svojí dlouholetou daňovou praxí a permanentně prohlubovanými znalostmi se vypracoval na uznávaného odborníka zejména na úseku zdaňování mezd. Po celou dobu působení ve státní správě je aktivní i mimopracovně, zejména v činnosti publikační a přednáškové. Spoluautorsky se s Ing. Pavlem Prudkým podílel na publikacích Jak vyplnit daňové přiznání (v nepřetržité řadě každoročně od roku 1993 do 2014), Hmotný a nehmotný majetek v praxi (16. vydání) a Vzory korespondence s finančními úřady (6 aktualizovaných vydání). Jeho kamarádskou dlouhodobou odbornou spolupráci oceňuje i pan Mgr. Petr Pelech při autorské tvorbě každoročně aktualizovaných publikací Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti a Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Velmi aktivní je v přednáškové činnosti, zejména pro Svaz účetních v Olomouci, dále spolupracuje například s Komorou daňových poradců ČR, zabezpečuje přednášky pro Okresní hospodářské komory, Agrární komoru a další nejrůznější státní i komerční subjekty. Tématiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti školí v různých akreditovaných rekvalifikačních kurzech včetně účasti ve zkušebních komisích, dále přispívá do odborných periodik, nově se podílí na webových stránkách Účetní - portál. cz firmy OSWALD a. s., apod. Odborná daňová veřejnost oceňuje jeho zkušenosti, erudovanost i ochotu přispívat k řešení nejrůznějších daňových problémů, jeho účast na odborných konzultacích a seminářích, kterých za svou profesní kariéru zabezpečil již několik set.