Daň z příjmů ze závislé činnosti (DPZČ)

Program kurzu

Daň z příjmů ze závislé činnosti (DPZČ)

12.2.2013 -  Místo: Národní dům, Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov

Ing. Milan Lošťák

 

AKCE !  AKCE !  AKCE !

Dne 11.2.2013 do 15ti hodin můžete ke své přihlášce vzít jednu další osobu zdarma. Rozhodující bude datum a hodina na odeslané přihlášce. Uveďte prosím zároveň i jméno druhé zúčastněné osoby.

Po celý den je zajištěno zdarma občerstvení a cena zahrnuje jako vždy také oběd. V případě akce i pro druhou osobu.

AKCE !  AKCE !  AKCE !

 

Prezence:    8:00 -   9:00

Školení:           9:00 - 14:00  Přestávky určí přednášející

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2012, ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ 2013 I V DALŠÍCH LETECH

        - zhodnocení  průběhu roku 2012
        - zásady použití zálohové daně nebo konečné srážkové daně
        - uplatnění daňových slev, zvýhodnění na děti a odpočtů ze základu daně
        - kdy lze nebo nelze provést roční zúčtování za rok 2012
        - příprava ročního zúčtování 2012 a jeho provedení
        - kdy vzniká povinnost podání daňového přiznání
        - informace o daňových tiskopisech
        - zaměstnanci a penzijní reforma
        - schválené legislativní změny 2013 a další očekávané změny
        - informace o reformě daňové správy k 1. 1. 2013
        - diskuse a odpovědi na dotazy

 

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

V daňové správě působí nepřetržitě již od roku 1985 v nejrůznějších funkcích, v letech 1993 až 2012 ve funkci zástupce ředitele Finančního úřadu v Olomouci a v současnosti ve funkci zástupce vedoucího oddělení řízení rizik při správě daní na Finančním úřadu pro Olomoucký kraj. Svojí dlouholetou daňovou praxí a permanentně prohlubovanými znalostmi se vypracoval na uznávaného odborníka zejména na úseku zdaňování mezd. Po celou dobu působení ve státní správě je aktivní i mimopracovně, zejména v činnosti publikační a přednáškové. Spoluautorsky se s Ing. Pavlem Prudkým podílel na publikacích Jak vyplnit daňové přiznání (v nepřetržité řadě každoročně od roku 1993 do 2014), Hmotný a nehmotný majetek v praxi (16. vydání) a Vzory korespondence s finančními úřady (6 aktualizovaných vydání). Jeho kamarádskou dlouhodobou odbornou spolupráci oceňuje i pan Mgr. Petr Pelech při autorské tvorbě každoročně aktualizovaných publikací Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti a Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Velmi aktivní je v přednáškové činnosti, zejména pro Svaz účetních v Olomouci, dále spolupracuje například s Komorou daňových poradců ČR, zabezpečuje přednášky pro Okresní hospodářské komory, Agrární komoru a další nejrůznější státní i komerční subjekty. Tématiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti školí v různých akreditovaných rekvalifikačních kurzech včetně účasti ve zkušebních komisích, dále přispívá do odborných periodik, nově se podílí na webových stránkách Účetní - portál. cz firmy OSWALD a. s., apod. Odborná daňová veřejnost oceňuje jeho zkušenosti, erudovanost i ochotu přispívat k řešení nejrůznějších daňových problémů, jeho účast na odborných konzultacích a seminářích, kterých za svou profesní kariéru zabezpečil již několik set.