Daňové a účetní aktuality 2016 Elektronická evidence tržeb, praktické zkušenosti s kontrolním hlášením

Program kurzu

K 1. 1. 2016 došlo k mnoha legislativním změnám v daňové oblasti, především v návaznosti na daň z přidané hodnoty. Od 1. 5. 2016 platí další novela DPH a další změny zákona jsou ve schvalovacím procesu. Ještě v roce 2016 nabude účinnosti zákon o elektronické evidenci tržeb, který bude mít podstatné dopady na podnikatelskou sféru. Ministerstvo financí také zveřejnilo řadu sdělení, pokynů a informací. Cílem tohoto semináře je proto rozbor vybraných problémových ustanovení zákona o dani z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech.

Např.

- kontrolní hlášení – praktické dopady a informace
- elektronická evidence tržeb – rozbor zákona
- novinky v daních z příjmů
- bezúročné a úročené půjčky a jejich dopady
- ručení za DPH § 109
- bezúplatné příjmy v DP
- ostatní aktuality a odpovědi na dotazy

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.