Daňový speciál

Program kurzu

Daňový speciál - dlouhodobý kurz

1. 10. 2015 -  AldEkon Prostějov - Držovice, U hřbitova 9

Lektor: Lenka Mádrová

Rozsah kurzu: 120 hodin

Termín:            1. 10. 2015 - 31. 1. 2016

Výukové dny:  dle dohody po-čt 16:00 - 20:00 hod., sobota 9:00 - 17:00 hod.

Náplň kurzu :
Daňový řád
DPFO
DPPO
Zákon o rezervách
DPH
Silniční daň
Spotřební daně
Daň dědická, darovací a z nabytí nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí
Vazba účetnictví na daňové zákony, zákon o korporacích, občanský zákoník
Transformace hospodářského výsledku na základ daně
Daňová optimalizace

Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou , absolvent obdrží certifikát o absolvování kurzu.

 

Profil absolventa:
Absolvent je podrobně seznámen s daňovou soustavu ČR a s daňovým řádem ve vazbě na účetnictví a daňovou evidenci, zná povinnosti poplatníků a plátců daně. Orientuje se v zákoně o dani z přidané hodnoty včetně daňových dokladů, dani z příjmů fyzických i právnických osob, dokáže vypočítat daňovou povinnost, stanovit termíny placení záloh. Absolvent je seznámen i s ostatními daněmi: silniční, dědickou, darovací a z převodu nemovitých věcí, spotřební daně, daň z nemovitých věcí. Absolvent zná termíny daňových přiznání a je seznámen se správou daní a poplatků.

 

V ceně kurzu:
- Učebnice / studijní materiály
- Psací potřeby
- Drobné občerstvení
- Certifikát o absolvování kurzu

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Úroveň kurzu 1 – Základní