Dodací doložky INCOTERMS 2010 ve vazbě na DPH a celní předpisy

Program kurzu

Kdo chce obchodovat s EU i světem , musí znát spoustu předpisů …

Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické využití dodacích doložek INCOTERMS 2010.

Cíl:
Cílem semináře je přinést účastníkům:

 • definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000
 • schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití
 • přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku

Určeno:
Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Obsah:

 1. dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě
 2. důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod.
 3. charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000
 4. vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH příp. celních předpisů po novele zákona o DPH účinné od 1.1.2015:
  - při vnitrounijním obchodu se zbožím
  - při dovozu a vývozu zboží 
 5. praktické příklady obchodních operací
 6. diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

 

Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Reinoha Marek

Reinoha Marek

Po absolvování odborných celních kurzů nastoupil v roce 1989 jako operátor výpočetní techniky do Databanky krajských orgánů, od roku 1991 působil na Federálním ministerstvu obchodu (Ústřední celní správa) jako celní úředník, v následujícím roce nastoupil na Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel, celní úřad Brno – letiště). Své působení v celní správě ukončil jako ředitel celního úřadu Brno II. Od roku 2004 se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti - Reinoha Consulting. Je certifikovaným lektorem dodacích doložek INCOTERMS 2010 (ICC - Mezinárodní obchodní komora). Působí v oblastech celní problematiky, DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS, zahraniční obchod apod..