DPH

Program kurzu

D P H

13. 2. 2014 -  Hotel TENNIS CLUB, Za Kosteleckou 49, Prostějov

Lektor: Ing. Igor Pantůček

 

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálními informacemi a novinkami v oblasti DPH a osvětlit jejich použití v praxi. 

- Aktuální legislativa daně z přidané hodnoty platná v posledním čtvrtletí 2013. Aktuální změny dle schvalované legislativy a sdělení generálního finančního ředitelství.
- Ručení za nezaplacenou DPH z důvodu úhrady na nezveřejněný účet - odklad do 31.12.2013 aplikace sdělení GFŘ. nalezené při kontrolách FÚ.
- DPH v souvislosti s pořizováním, zcizením, technickým zhodnocením, opravou či zničením majetku.
- Specifika hmotného a nehmotného majetku.
- Některá výkladová stanoviska MFCR k problematice DPH.

- NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2014. Přehled a výklad změn včetně změn u daňového přiznání.
- Změny v podávání daňového přiznání, přihlášky k registraci po 1.1.2014, právnická osoba, fyzická osoba
- Informace o novele zákona o DPH v souvislosti s Novým občanským zákoníkem
    základní pojmy - zboží, pacht, podpacht, obchodní závod, společnost, svěřenský fond, jednotka,
    změny u nemovitostí - zboží, jednotka, dodání nemovité věci,
    dodání nemovité věci osvobozené od daně
    právo stavby,
    nájem, podnájem, pacht, podpacht,
        daňové doklady,
        základ daně,
- Změna zákona o DPH provedená insolvenčním zákonem
        oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolventním řízení – pohledávky za majetkovou podstatou

- NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V DPH :
    při registrace plátce,
    u identifikované osoby,
    při stanovení místa plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku,
    u změny v povinnosti přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu,
    u vystavování daňových dokladů, náležitosti daňových dokladů,
    zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů, uchovávání daňových dokladů, auditní stopa,
    základ daně, oprava základu daně, oprava vlastních chyb,
    převody staveb, bytů a nebytových prostor pořízených do konce r. 2012 a po 1.1.2013,
    nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně,
    způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u ostatního majetku, vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně,
    režim přenesení daňové povinnosti, ručení oprávněného příjemce, změny v evidenci pro účely DPH

 

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Lektor bez portrétu

Ing. Pantůček Igor

Daňový poradce (zkušební komisař KDP ČR) poskytující právní poradenství a finančně-ekonomické rady v oblasti daní, odvodů, poplatků a dalších souvisejících přímo s daněmi. Specializace  clo a intrastat  daň z přidané hodnoty  daň z příjmu fyzických osob  daň z příjmu právnických osob  daňová evidence  leasing  mezinárodní zdaňování  neziskové organizace  silniční daň  spotřební daň  správa daní a poplatků  účetnictví