DPH

Program kurzu

DPH

7.2.2013H-club, Wolkerova 1697/22, 791 01 Prostějov

Přednášející: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

 

Prezence:    8:00 -   9:00

Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Daň z přidané hodnoty aktuálně po novele k 1.1.2013

Daň z přidané hodnoty prochází začátkem roku podstatnými legislativními změnami, především v oblasti tuzemských plnění. Současně prochází celá tato oblast náročným výkladovým procesem. Cílem tohoto semináře je proto podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka řady praktických důsledků pro podnikatelské subjekty. Seminář je tematicky zaměřen jak na tuzemská, tak i unijní a zahraniční plnění.

Např.
DPH u stavebních a montážních prací
Institut nespolehlivého plátce, ručení za daň
Změny v DUZP
Opravné doklady
Náležitosti daňových dokladů – nové vymezení
Sazby daně
Dodání a pořízení zboží ve vztahu k EU
Atd.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.