DPH aktuálně

DPH aktuálně

5. 2. 2015 -  Hotel TENNIS CLUB, Za Kosteleckou 49, Prostějov

Lektor: Ing. Igor Pantůček

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálními informacemi a novinkami v oblasti DPH a osvětlit jejich použití v praxi. 

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Objednávka školení

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Lektor bez portrétu

Ing. Pantůček Igor

Daňový poradce (zkušební komisař KDP ČR) poskytující právní poradenství a finančně-ekonomické rady v oblasti daní, odvodů, poplatků a dalších souvisejících přímo s daněmi. Specializace  clo a intrastat  daň z přidané hodnoty  daň z příjmu fyzických osob  daň z příjmu právnických osob  daňová evidence  leasing  mezinárodní zdaňování  neziskové organizace  silniční daň  spotřební daň  správa daní a poplatků  účetnictví