DPH aktuálně

Program kurzu

DPH aktuálně

29. 1. 2015Školící centrum UNO, Nivy III 4439, 760 01 Zlín

Lektor: Ing. Igor Pantůček

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálními informacemi a novinkami v oblasti DPH a osvětlit jejich použití v praxi.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Lektor bez portrétu

Ing. Pantůček Igor

Daňový poradce (zkušební komisař KDP ČR) poskytující právní poradenství a finančně-ekonomické rady v oblasti daní, odvodů, poplatků a dalších souvisejících přímo s daněmi. Specializace  clo a intrastat  daň z přidané hodnoty  daň z příjmu fyzických osob  daň z příjmu právnických osob  daňová evidence  leasing  mezinárodní zdaňování  neziskové organizace  silniční daň  spotřební daň  správa daní a poplatků  účetnictví