DPH aktuálně

Program kurzu

DPH aktuálně

1. 12. 2014 -  Školící centrum Hotel Tennis club, Za Kosteleckou 49, 79607 Prostějov

Lektor: Ing. Jiří Klíma

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Daň z přidané hodnoty prochází k 1.1.2015 podstatnými změnami, jednak v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva, jednak v oblasti tuzemských plnění, a také v oblasti elektronických služeb. Cílem tohoto semináře je proto podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka řady praktických důsledků pro podnikatelské subjekty. Seminář je tematicky zaměřen jak na tuzemská, tak i unijní a zahraniční plnění.

Např.
Změny v osvobozených plněních, pozemky, stavby
Elektronické služby – nový systém
Nové pojmy v DPH, vazby na nový občanský zákoník
Ručení za daň
DPH u stavebních a montážních prací.
Opravné doklady.
Nová úprava sazeb daně
Dodání a pořízení zboží ve vztahu k EU
atd.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.